Enquiry creation date: 2020-04-08

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Enquiry No. Z188/283768/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Przedłużenie składania terminu ofert.

Enquiry contents:

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.

" Projekt i wykonanie palowania pod fundament wieży WAII "

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty na " Projekt i wykonanie palowania pod fundament wieży WAII "

Przekazanie projektu budowlanego nastąpi po podpisaniu klauzuli poufności.

Podpisaną klauzulę poufności proszę przesyłać na adres ASzczepanska@policeserwis.com

Uwaga!

Wizja lokalna- niewymagana

Wymagane referencje

Forma rozliczenia: Ryczałt

Rozliczenie: częściowe

Termin realizacji:

do 30.04.2020 r.

Termin złożenia oferty :

3.04.2020 r. godz. 9.00

Kryteria oceny oferty:

Cena 80 %

Gwarancja 20 %

Minimalna wymagana gwarancja

36 m-cy

Koordynator zadania:

Dariusz Saniewski

DSaniewski@policeseriws.com

tel.+48 693373304

Ofertę z załącznikami z zapytaniem należy złożyć na platformie zakupowej lub wersję papierową w kancelarii Police Serwis z dopiskiem Biuro Nadzoru Budowlanego z nr zapytania. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w samej kancelarii w wersji papierowej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Projekt i wykonanie palowania pod fundament wieży WAII 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Warranty - 20%
  2. Price - 80%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Projekt i wykonanie palowania pod fundament wieży WAII "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...