Enquiry creation date: 2020-04-29

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

Enquiry No. Z69/204068/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

AKTUALIZACJA nr 1 z dnia 21.04.2020 r. – Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.04.2020 r. oraz uzupełnia specyfikację techniczną kontenerowej stacji transformatorowej o następujące informacje:
1. Stacja bez fundamentu, na płozach.
2. Stacja będzie pracować jako przelotowa. Wymagane 2 przepusty na kable SN 110mm oraz 5 przepustów na kable nn 110mm.
3. Układ sieci TN-S.
4. Tablica pomiarowa w wersji pod zabudowę licznika 3f LANDIS+GYR typu ZMD z przystawką komunikacyjną. Tablica licznikowa niewyposażona.
5. Bateria kondensatorów 6-stopniowa.
6. Minimalny stopień kompensacji 2,5 kVar.
7. Do zasilania BK przewidzieć należy niezależny obwód.

AKTUALIZACJA nr 2 z dnia 29.04.2020 r.
Dla kontenerowej stacji transformatorowej Zamawiający dopuszcza obudowę stalową o kategorii korozyjności C5i– bardzo duża przemysłowa - Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem - Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.

Równocześnie przedłuża termin składania ofert do 11.05.2020 r. do godz. 10:00 oraz zadawania pytań do 5.05.2020 r. do godz. 15:00

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.
Oferty złożone przed Aktualizacją nr 2 zostaną uwzględnione w przetargu i nie ma potrzeby ich ponownego składania. Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania ofert do momentu zakończenia ofertowania (jeśli Oferent uzna to za konieczne).

Enquiry contents:

Zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Kontenerowa stacja transformatorowa 1 ST Read
2. Hermetyczny transformator energetyczny 1 ST Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa kontenerowej stacji transformatorowej (1 szt.) oraz hermetycznego transformatora energetycznego (1 szt.)"

Item Question title Date of question Status
1. Prośba o wyjaśnienie 29.04.2020 2020-04-29 12:20
2. Pytanie do OWRZ 2020-04-21 12:43
3. Pytanie ws. SIWZ oraz aktualizacji nr 1 2020-04-21 14:02
4. Pytanie ws umowy 2020-04-14 11:47
5. Prośba o wyjaśnienie 2020-04-07 13:31

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...