Enquiry creation date: 2020-05-21

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Aleksandra ...

Enquiry No. Z87/198699/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

W dniu 21.05.2020 r. zmianie uległy: pkt V oraz pkt XI SIWZ. Zamawiający wydłużył termin wizji lokalnej do 29.05.2020 r. oraz termin składania ofert do 05.06.2020 r., do godz.1500. Pozostałe terminy określone w SIWZ pozostają bez zmian.

W dniu 15.05.2020 r. zmianie uległ pkt I SIWZ. Zamawiający dodał pkt 3 odnośnie do bezpieczeństwa informatycznego. W pozostałym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający załączył zaktualizowaną SIWZ.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dwóch stanowisk załadowczych do autocystern, jednego stanowiska do załadunku pojemników DPPL, jednego stanowiska do rozładunku awaryjnego poprzez dostawę urządzeń wyspecyfikowanych w dokumentacji technicznej firmy GASSO, materiałów, armatury, wykonanie prac demontażowych i montażowych, przeprowadzenie prób, przekazanie dokumentacji jakościowej oraz powykonawczej i udzielenie gwarancji na zrealizowany zakres.Zakres zadania wykonany będzie według dokumentacji technicznej przekazanej elektronicznie Wykonawcy przez Zamawiającego, na którą składają się:

 • WB18-24_rev.1- branża budowlana,

 • WT18-24_rev.1- branża technologiczna,

 • WE18-24_rev.1 - branża elektryczna,

 • WAS18-24_rev.1+ uzupełnienie z dn. 21.04.2020 r -branża AKPiA.

  Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną urządzeń N/O zatwierdzoną przez TDT.

  Zasady uzyskania dokumentacji technicznejokreśla pkt VI SIWZ.

  Uwaga:

 1. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji administracyjnych, formalnoprawnych oraz zezwalającej na użytkowanie w tym decyzji TDT, zgłoszenie rozpoczęcia prac i ich zakończenia do PINB,
  a w przypadku sprzeciwu Urzędu, uzyskania pozwolenia na budowę z całą procedurą i wynikających
  z tego wszystkimi konsekwencjami.

 2. Prace nie mogą być prowadzone na dwóch stanowiskach jednocześnie. Należy zmodernizować jedno stanowisko, a następnie po uzyskaniu zgody na jego eksploatację będzie można przystąpić do modernizacji drugiego.

  Zamawiający:

 • nie dopuszcza składania ofert częściowych;

 • wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia i dokonania własnych obmiarów.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja stanowisk załadunkowych Oxoviflex nr 5 i 6 w Wydziale Estrów w Jednostce Biznesowej Oxoplast 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. I have read and confirm that I have read the information clause
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki formalne są określone w SIWZ.

Questions to the inquiry "Modernizacja stanowisk załadunkowych Oxoviflex nr 5 i 6 w Wydziale Estrów w Jednostce Biznesowej Oxoplast"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.