Enquiry creation date: 2020-05-22

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Paweł ...

Kontakt merytoryczny:

Paweł ...

Enquiry No. Z12/367836

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę: kołnierzy szyjkowych, kolan hamburskich i trójników zgodnie ze specyfikacją - 25 pozycji i zaprasza do składania ofert.


Uwaga:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Paweł Majta – kontakt: tel. 077 481 34 94 pawel.majta@grupaazoty.com

W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu).

• warunki gwarancji

• czas realizacji zamówienia

• termin płatności: 30 dni

• termin ważności oferty: minimum 30 dni


- Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej.


Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru Dostawcy może być aukcja elektroniczna lub negocjacje, o których zakwalifikowani Oferenci zostaną poinformowani.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty ostatecznej podpisanej przez osobę upoważnioną.


Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

="margin:>


W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net


="margin:>="margin:>

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. kołnierz szyjkowy DN32/PN40/42,4 P250GH 2 ST - Read
2. kołnierz szyjkowy DN15/PN40/21,3 P250GH 6 ST - Read
3. kołnierz szyjkowy DN20/PN40/26,9 P250GH 6 ST - Read
4. kołnierz szyjkowy DN25/PN40/33,7 P250GH 6 ST - Read
5. kołnierz szyjkowy DN40/PN40/48,3 P250GH 6 ST - Read
6. kołnierz szyjkowy DN50/PN40/60,3 P250GH 6 ST - Read
7. kołnierz szyjkowy DN80/PN40/88,9 P250GH 4 ST - Read
8. kołnierz szyjkowy DN100/PN40/114,3 P250GH 4 ST - Read
9. kołnierz szyjkowy DN150/PN40/168,3 P250GH 4 ST - Read
10. kołnierz szyjkowy do przyspawania typ 11 przylga typ B  DN15 PN16 średnica szyjki 21,3x3,2 materiał 1.4404 5 ST - Read
11. kołnierz szyjkowy do przyspawania typ 11 przylga typ BDN25 PN16 średnica szyjki 33,7x3,6 materiał 1.4404 5 ST - Read
12. kołnierz szyjkowy do przyspawania typ 11 przylga typ B DN32 PN16 średnica szyjki 42,4x3,6 materiał 1.4404 10 ST - Read
13. kołnierz szyjkowy do przyspawania typ 11 przylga typ B DN40 PN16 średnica szyjki 48,3x 3,6 materiał 1.4404 5 ST - Read
14. kołnierz szyjkowy do przyspawania typ 11 przylga typ B DN50 PN16 średnica szyjki 60,3x3,6 materiał 1.4404 10 ST - Read
15. kołnierz szyjkowy do przyspawania typ 11 przylga typ B DN65 PN16 średnica szyjki 76,1x4 materiał 1.4404 8 ST - Read
16. kołnierz szyjkowy do przyspawania typ 11 przylga typ B DN65 PN40 średnica szyjki 76,1x4 materiał 1.4404 4 ST - Read
17. kołnierz szyjkowy do przyspawania typ 11 przylga typ BDN80 PN40 średnica szyjki 88,9x4 materiał 1.4404 9 ST - Read
18. kolano hamburskie 21,3x3,2 kąt. 90 materiał 1.4404 do spawania 12 ST - Read
19. kolano hamburskie 33,7x3,6 kąt. 90 materiał 1.4404  do spawania 16 ST - Read
20. kolano hamburskie 60,3x3,6  kąt. 90 materiał 1.4404 do spawania 20 ST - Read
21. kolano hamburskie  76,1x4  kąt. 90 materiał 1.4404 do spawania 16 ST - Read
22. kolano hamburskie 88,9x4 kąt. 90 materiał 1.4404 do spawania 10 ST - Read
23. Trójnik spawany równoramienny 33,7x3,6 materiał 1.4404 4 ST - Read
24. Trójnik spawany równoramienny 60,3x3,6 materiał 1.4404 5 ST - Read
25. Trójnik spawany równoramienny 76x4 materiał 1.4404 3 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. Oswiadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postepowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://grupaazoty.com/compliance.html
  4. Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/owz
  6. Baza dostawy DDP (Incoterms 2010) - Magazyn Zamawiającego
  7. Terms of payment: 30 days
  8. Spełnienie parametrów zgodnie z treścią zapytania
  9. Armatura fabrycznie nowa - nie dopuszczamy armatury po regeneracji

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:Questions to the inquiry "Zakup i dostawa: kołnierzy szyjkowych, kolan hamburskich i trójników zgodnie ze specyfikacją - 25 pozycji"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.