Enquiry creation date: 2020-06-30

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Aleksandra ...

Enquiry No. Z89/198699

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu pompowego DICKOW typ HZAR hx 549 z zapasowym kompletnym uszczelnieniem mechanicznym, określonym w specyfikacji technicznej, o parametrach technicznych opisanych w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

Urządzenie zostanie zamontowane w Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej Oxoplast.

Zamawiający:

  • nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  • dopuszcza możliwośćprzeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa agregatu pompowego DICKOW typ HZAR hx 549 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki formalne są określone w SIWZ.

Questions to the inquiry "Dostawa agregatu pompowego DICKOW typ HZAR hx 549 "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.