Enquiry creation date: 2020-06-30

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Marzena ...

Enquiry No. Z234/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zgodna z SIWZ 83/P/2020
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa siarczanu żelazawy/ 7- wodny 96%.
Ilość: 200 ton.
Opakowania : worki big bagi 800-1000 kg. na paletach,
           - bez folii zabezpieczającej dno worka,
           - worki nie mogą być uszkodzone,
        -surowiec nie może być zanieczyszczony piaskiem, folią lub innymi zanieczyszczeniami…

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość: zgodnie z WTS, załącznikiem nr 5

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty wystawienia  faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DDP Grupa Azoty S.A., Tarnów. 

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: planowany od. 15.09.2020 do 28.02.2021 r.
Dostawy będą uzgadniane na bieżąco przez JB Katalizatory.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup i dostawa siarczan żelazawy/7 - wodny 96% w ilości 200 t dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie 1 TO Read

Additional formal conditions:

zgodnie z SIWZ 83/P/2020

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa siarczan żelazawy/7 - wodny 96% w ilości 200 t dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.