Enquiry creation date: 2020-07-03

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Jacek ...

Enquiry No. Z18/227750/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Dodatkowe zapytanie na dostawę i montaż klimatyzatora w b.509/1

Enquiry contents:

Treść zapytania w załączonym pliku pdf

dostawę, zabudowę i uruchomienie klimatyzatora w bud 509/1

W zakres prac wchodzą między innymi:

a) zakup i montaż klimatyzatora kasetonowego SINCLAIR ASC o mocy chłodniczej 3,5kW z funkcją grzania,

b) zakup i montaż kabla zasilającego o długości ok 100 m,

c) obliczenia pod dobór instalacji zasilania elektrycznego,

d) prowadzenie kabla zasilającego w istniejącej trasie kablowej (na zewnątrz i wewnątrz budynku),

e) dobór i zakup zabezpieczenia (zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej),

f) podłączenie elektryczne,

g) wykonanie pomiarów ochronnych wraz z protokołami z pomiarów,

h) rozruch urządzenia, sprawdzenie funkcjonalne,

i) dostarczenie użytkownikowi kompletu dokumentacji powykonawczej DTR i instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,

j) wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z ustawą z dn. 27.04.2001 o odpadach. Wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zadania jest Wykonawca, z wyjątkiem odpadów w postaci złomu stalowego i kolorowego. Pozyskany złom z usługi objętej zakresem zapytania jest własnością Zamawiającego i Wykonawca ma obowiązek do zmagazynowania go we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Grupa Azoty ZAK S.A.

k) uporządkowanie miejsca prowadzonych prac montażowych.

l) wszelkie materiały, narzędzia, urządzenia potrzebne do realizacji usługi zabezpiecza wykonawca.

Powyżej wymieniony zakres obejmuje wykonanie kluczowych robót. Oferta winna obejmować wszystkie prace konieczne do wykonania w ramach inwestycji oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia wraz z wykonaniem prac pomocniczych.

Charakter pomieszczenia zabudowy:

- kubatura 45 m3,

- ściana wschodnia przeszklona 0,7m od stropu,

- sufit sąsiadujący z dachem budynku,

- zasilanie z rozdzielnicy w bud. 509/1 – RO2 obw. 3.4.4/4

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa, zabudowa i uruchomienie klimatyzatorów w b.671 i b.360 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Delivery date - 5%
  3. Warranty - 5%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Dostawa,zabudowa i uruchomienie klimatyzatorów w b.671 i w b.360"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.