Enquiry creation date: 2020-07-09

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8730013812

Enquiry No. Z34/278679

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wymiany pokrycia dachowego budynku hali produkcyjnej o powierzchni 830 m2 na którą składają się:

Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - 828 m2 ,
- rozbiórka obróbek blacharskich,
- wywózka i utylizacja papy,
- izolacja z papy asfaltowej pod czapki kominowe,

Roboty dekarskie:

- uzupełnienie podłoża na dachu o pow. (znana po demontażu starego poszycia),
- gruntowanie podłoży pod pokrycie - 830 m2 ,
- wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną na osnowie z wkładką nośną z włókniny poliestrowej min. 250 g/m2 (1* papa podkładowa + 1* papa wierzchniego krycia) - 830 m2,

Uwaga! Wymagane minimalne parametry dla papy termozgrzewalnej:

wytrzymałość na rozciąganie podłużne min. 800 N/50 mm,
wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne min. 800 N/50 mm,
wydłużenie > 35% - giętkość w niskiej temperaturze min. do (-25 ºC),
wodoszczelność większa lub równa 2,
odporność na wysoką temperaturę min. + 95 ºC,
pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną,
naprawa włazów dachowych - 1 szt.

Roboty budowlane realizowane będą w terenie Grupa Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn, w związku z czym zakłada się zabezpieczenie odpowiednich przejść i przejazdów w ruchu pieszym i kołowym z zastosowaniem przepisów BHP ogólnozakładowych i zachowaniem szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac na wysokości.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z przedmiotem robót na okres minimum 10 lat, liczonej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji będącej przedmiotem zamówienia oraz w okresie gwarancji bezpłatnie usunie wszelkie wady i usterki.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na materiały wykorzystane w ramach przedmiotu zamówienia zgodnie z gwarancją producenta.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - przez okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020 r.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wymiana pokrycia dachowego budynku hali produkcyjnej o powierzchni 830 m2 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wymiana pokrycia dachowego budynku hali produkcyjnej o powierzchni 830 m2."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2020-07-22 11:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...