Enquiry creation date: 2020-07-09

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z111/279910/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający załącza Formularz Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ 82/P/2020 po korekcie oraz brakujące WTS-y.

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 82/P/2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa opakowań PE zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy

Ilość:  Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Oferentowi z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość: 
• Zgodnie z obowiązującymi WTS-ami, przy dostawie wymagane ŚKJ +  Deklaracja Zgodności,
• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.01.2015r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. z 2015r. poz. 170), prosimy o załączenie wyników analiz na zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach oferowanych do Grupy Azoty S.A. w Tarnowie lub oświadczenia akredytowanego laboratorium, wykonującego takie badania opakowań o spełnieniu przez produkowane opakowania wymagań dotyczących maksymalnej sumy zawartości wymienionych wcześniej metali.

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów. 

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: III kw.2020 r.  do 30.06.2021 r.

II. CENA OFERTY
Oferowaną cenę netto dla każdego z rodzaju opakowań PE należy określić w PLN za jednostkę zamówienia (PLN/szt/kg).
Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe netto będą cenami licytowanymi w aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty ze wszystkimi załącznikami.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wkład PE typ 2 – 1200+2f 525x3000 WTS-2017/NK/4 5000 ST Read
2. Wkład PE typ 3 – 1100+2f 425x3100 WTS-2017/NK/4 20000 ST Read
3. Kaptur PE 1250+2f 570x1400x0,08 WTS-2014/NK/KPF/19 10000 ST Read
4. Rękaw FFS 380+2f 50x0,18 WTS-2014/NK/KPF/18 – nadruk „Tarnoform“ 2+2 30000 KG Read
5. Rękaw FFS 380+2f 50x0,18 WTS-2014/NK/KPF/18 20000 KG Read
6. Worek z wentylem zew. kieszeniowym a/25 kg 480x550x160x0,20 WTS-2021/21 – nadruk 2+2 120000 ST - Read
7. Worek PE płaski 550x950x0,20 WTS-2019/NK/KPP/14 4000 ST - Read
8. Worek PE płaski 550x950x0,16 WTS-2019/NK/KPP/14 2000 ST - Read
9. Worek PE płaski 550x850x0,14 WTS-2019/NK/KPP/14 2000 ST - Read
10. Worek PE płaski 550x700x0,16 WTS-2019/NK/KPP/14 4000 ST - Read
11. Rękaw FFS 420+2f 65x0,16 WTS-2021/21 – nadruk 2+2 20000 KG - Read
12. Worek PE z fałdą 400+2f 75x950x0,20 WTS-2016/NK/KPL/7 – nadruk UN 5000 ST - Read
13. Taśma PE płaska 1200x0,08 WTS-2016/NK/KPL/8 2000 KG - Read
14. Rękaw stretchhood 1000+2f 250x0,10 WTS-2018/NK/KPP/8 20000 KG - Read
15. Rękaw stretchhood 1050+2f 350x0,12 WTS-2018/NK/KPP/8 20000 KG - Read
16. Worek PE płaski 550x950x0,20 WTS-2016/NV/VLN/6 – nadruk „Salmix 1 i Salmix 2“, 2+2 20000 ST - Read
17. Worek z wentylem zew. kieszeniowym a/25 kg 500x750x160x0,16 WTS-2016/NV/VLN/1– nadruk „Siarczan Amonu Krystaliczny“ 2+2 100000 ST - Read
18. Worek z wentylem zew. kieszeniowym a/25 kg 550x810x150x0,16 WTS-2016/NV/VLN/1– nadruk 2+2 800000 ST - Read
19. Taśma PE płaska szara 1200x0,10 WTS-2016/NV/VLN/10 20000 KG - Read
20. Worek PE płaski 700x1100x 0,10 2000 ST - Read
21. Worek PE płaski 1100x1600x 0,10 2000 ST - Read
22. Worek PE z fałdą a/25 kg 370+2f 55x740x0,14 Nadruk: „Siarczan Magnezu“ 100000 ST - Read
23. Worek PE z fałdą 390+2f 75x850x0,20 WTS-2021/21 – nadruk 2+2 10000 ST - Read
24. Folia stretchhood do mechanicznego owijania palet 500x0,23 – 220% WTS-2019/NK/5 20000 KG - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 82/P/2020

Questions to the inquiry "Przetarg 82/P/2020 Zakup i dostawa opakowań PE dla Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Compouding Sp. z o.o. w ilości ok. 526 000 sztuk i 152 000 kg"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...