Enquiry creation date: 2020-07-10

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z213/194987

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa środka smarującego Eco Chemikal PTFE 260 Dry Film

Ilość - 12 szt. ( 1 karton)

Opakowanie - aerozal 400 ml


Termin dostawy: 22-28.07.2020

Miejsce dostawy: Grupa Azoty S.A. Tarnów

Karta charakterystyki wymagana jako załącznik do oferty.

Ofertę należy składać na produkt będący przedmiotem zapytania. Oferty złożone na inne produkty, proponowane jako zamienniki, nie będą rozpatrywane.

W oferowanej cenie jednostkowej za produkt należy uwzględnić koszt transportu.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Środek smarny Eco Chemikal PTFE 260 Dry Film opak. 400 ml 12 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://grupaazoty.com/compliance.html

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Zamawiający informuje, że co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa środka smarującego Eco Chemikal PTFE 260 Dry Film - ilość 12 szt, opak. 400ml"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...