Enquiry creation date: 2020-07-14

Zakłady Azotowe Chorzów S.A

Narutowicza 15

41-503 Chorzów

Tax Identification Number: 6270011643

Enquiry No. Z157/225589/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zaktualizowano załączniki do SIWZ/MT/AZ/12/2020 (błędne zapisy oświadczeń)

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na generalne wykonawstwo inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji technologicznej do produkcji inhibitora ureazy o wydajności 1000 t wyrobu na rok”.


Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będącej załącznikiem do niniejszego zapytania.
Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie robót budowlanych i montażowych polegających na generalnym wykonawstwie instalacji technologicznej do produkcji inhibitora ureazy o wydajności 1000 t wyrobu na rok na podstawie przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Przetargowej 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Terms of payment: 60 days
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 85%
  2. Experience - 15%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Generalne wykonawstwo inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji technologicznej do produkcji inhibitora ureazy o wydajności 1000 t wyrobu na rok”."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...