Enquiry creation date: 2020-07-30

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Enquiry No. Z50/289208

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na : "Zakup nowych licencji Office i Windows ."

Zestawienie licencji:

Zakup nowych licencji Office Home & Business 2016 ESD w ilości 35 szt.

Zakup nowych licencji Office Home & Business 2019 ESD w ilości 34 szt.

Zakup nowych licencji Windows 10 PRO OEM w ilości 35 szt.

Na realizację przedmiotowego zamówienia zostanie podpisana umowa na zakup usług.

Zapraszamy do składania ofert.

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Question 1:


Questions to the inquiry "Zakup nowych licencji Office i Windows ."

Item Question title Date of question Status

Additional questions regarding the offerAttachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...