Enquiry creation date: 2020-07-31

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Bolesław ...

Kontakt merytoryczny:

Bolesław ...

Enquiry No. Z85/198703

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówieniajest zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów oraz sprzątanie dróg, chodników, parkingów i placów po akcji zimowej na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. Zamówieniem objętych jest:

- 29,1 km dróg;

- 12,3 km chodników;

- 86,3 tys. m2 powierzchnia placów i parkingów.

Ramowy okres realizacji umowy: trzy sezony zimowe – 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Sezon trwa od 15 października do 30 kwietnia.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

zawarte w SIWZ

Questions to the inquiry "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów na terenie Grupy Azoty ZAK S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.