Enquiry creation date: 2020-08-04

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Purchaser:

Andrzej ...

Kontakt merytoryczny:

Andrzej ...

Enquiry No. Z40/297128/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający zaktualizował następujące pliki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy,
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych usług-prac,
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zamawiający również uzupełnił dokumentację SIWZ o brakujący Załącznik nr 6 do Umowy - Umowa powierzenia danych osobowych.

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ i jej Załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ i jej Załącznikami.

Questions to the inquiry "Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.