Enquiry creation date: 2020-09-15

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z323/281557

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę: mechaniczny hak szynowy do zaworów dennych cystern kolejowych, model VZ20 firmy GESTRA - 4 szt., zgodnie z załączona specyfikacją i zaprasza do składania ofert.

Specyfikacja produktu:

- siła naciągu haka szynowego: 350Nm,

- temperatura zadziałania urządzenia przeciwpożarowego: 150 st. Cels.,

- zwolnienie haka szynowego następuje przy przesunięciu się wagonu o nie więcej niż 500mm,

- materiał korpusu: zewnętrzne części haka wykonane są z brązu i mosiądzu nie powodujących iskrzenia.

Mechaniczny hak szynowy typ VZ20 zgodny z rysunkiem, który jest Załącznikiem.

II etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna, lub negocjacje cenowe o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.


      Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Daniel Lelewski – kontakt: tel.: +48 77 481 3994, fax: +48 77 481 2360 e-mail:daniel.lelewski@grupaazoty.com

Oferta powinna zawierać:

- termin ważności oferty 30 dni,

- cenę jednostkową netto,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010 ( na koszt dostawcy ),

- warunki płatności – przelew minimum 30 dni,

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net


="margin:>="background-color:>

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Mechaniczny hak szynowy do zaworów dennych cystern kolejowych, model VZ20 firmy GESTRA 4 ST - Załącznik RYS_ - wymiary i elementy składowe mechanicznego haka szynowego.pdf
Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Produkt fabrycznie nowy
  2. Terms of payment: 30 days
  3. Place of delivery: place of the orderer
  4. Transport cost: attributable to the supplier
  5. I have read and confirm that I have read the information clause
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/owz
  7. Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Delivery date - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa: mechaniczny hak szynowy do zaworów dennych cystern kolejowych - 4 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...