Enquiry creation date: 2020-09-15

Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512727554

Enquiry No. Z42/223923

Enquiry title

Enquiry contents:

Oferta na wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w pomieszczeniu lakierni mieszczącej się w obiekcie nr 287, zlokalizowanym na terenie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. 72-010 Police, ul. Kuźnicka 1.
Zakres badań do wykonania:
1. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - 30 pomiarów
2. Pomiar oporności izolacji przewodów elektrycznych - 19 pomiarów
3. Pomiar instalacji piorunochronnej - 15 pomiarów
Sporządzenie z wykonanych badań stosownych protokołów, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Termin wykonania badań: 14 dni od otrzymania zlecenia.
Sposób zapłaty: przelew do 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT/rachunku.
Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie przekazanie kompletu protokołów z wykonanych pomiarów.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 91 3172287 lub 601 712 432.

Question 1:


Questions to the inquiry "Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w pomieszczeniu lakierni - obiekt Nr 287"

Item Question title Date of question Status

Additional questions regarding the offerAttachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...