Enquiry creation date: 2020-09-16

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

Purchaser:

Adam ...

Kontakt merytoryczny:

Adam ...

Enquiry No. Z26/204479

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi "Adiustacji i kalibracji lepkościomierzy Brookfield" w autoryzowanym serwisie zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia:


1. Adiustacja i kalibracja standardowego lepkosciomierza cyfrowego Brookfield typ RVDV-II+ S/N: RT56697

2. Adiustacja i kalibracja standardowego lepkosciomierza cyfrowego Brookfield typ DV1RV S/N: 8699963

3. Transport i ubezpieczenie każdego z urządzeń objętych usługą z Polic do Wykonującego oraz z powrotem po wykonaniu usługi do siedziby Zamawiającego w Policach

4. Do oferty należy dodać stałą kwotą 1 500zł netto zarezerwowaną na wypadek ewentualnych kosztów naprawy i wymiany zużytych części zamiennych, których wymiana będzie konieczna do prawidłowej adjustacji. W przypadku konieczności naprawy i wymiany zużytych części zamiennych w serwisie wymagane będzie przedstawienie przez oferenta kosztorysu do akceptacji przez przedstawiciela zamawiajacego podanego w zamówieniu jednostkowym, przy czym koszt dodatkowych prac i części nie może przekroczyć stałej kwoty 1 500zł netto zawartej w zamówieniu.

5. Planowany termin wykonania usługi nie później niż do 30.11.2020r. (Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wysłania każdego z 2 urządzeń osobno w różnych, uzgodnionych terminach, dla zapewnienia ciągłości wykonywania pomiarów w laboratorium).


DODATKOWO:

1. Oferent powinien być płatnikiem podatku VAT.

2. Wszelkie płatności dokonywane będa w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury w formie papierowej do siedziby Zamawiającego.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu zamówienia przez zamawiającego tj. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A..


 

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Adiustacja i kalibracja lepkościomierzy Brookfield 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie adiustacji i kalibracji lepkosciomierzy Brookfield"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...