Enquiry creation date: 2020-09-16

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

Purchaser:

Beata ...

Enquiry No. Z683/198552

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Biuro Zakupów Technicznych Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A. zaprasza do złożenia oferty jednocześnie informuje, że jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów

w sprawach handlowych Beata Małecka tel 91/3174639; 519501952 e-mail :beata.malecka@grupaazoty.com

w sprawach technicznych Przemysław Kaźmierczak 91/3173330


Panewka łożyska nośnego E.ZLK 14-140(Bearing shell E.ZLK 14-140)-1 kpl.


Panewka łożyska nośnego E.ZLB 14-140(Bearing shell E.ZLB 14-140)-1 kpl.


Przeznaczenie – wentylator spalin G 301


Wymagane certyfikaty EN 10204 3.1 i zgodności oraz instrukcja montażu , konserwacji i składowania w języku Polskim.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. PANEWKA ŁOŻYSKA OPOROWA ZLKB14-140 1 KPL UR000126317 Read
2. PANEWKA ŁOŻYSKA NOŚNA ZLK 14-140 1 KPL UR000126316 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

WARUNKI

Planowany termin dostawy grudzień 2020

Czas i warunki gwarancji zgodnie z ofertą

Transport INCOTERMS 2010: DAP Police; właściwy magazyn zostanie wskazany w zamówieniu

„W niniejszym postępowaniu stosuje się Ogólne warunki realizacji zakupu w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA., których akceptację Oferent potwierdza na PZ przy złożeniu oferty.”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zamienniki wymaganych produktów pod warunkiem, iż będą to produkty o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia/szczegółowych warunkach zamówienia. Oferując zamienniki Oferent załączy w części opisowej oferty dokładną specyfikację/opis proponowanego przez siebie rozwiązania i parametry dla oferowanego produktu celem dokonania oceny zgodności oferty z SIWZ.

Możliwa wizja lokalna na miejscu, przeprowadzenie oględzin, dokonanie pomiarów oraz skanowanie 3D lub inne działania, po wcześniejszym umówieniu się z osobą wskazaną w zapytaniu do kontaktu w sprawach technicznych.

Wszelkie płatności na rzecz Sprzedającego, który jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce będą realizowane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w obowiązującej Ustawie o podatku od towarów i usług, na rachunek bankowy Sprzedającego podany w Zamówieniu lub Umowie.


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa panewek łożysk w ilości 2 szt"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.