Enquiry creation date: 2020-09-16

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

Purchaser:

Jarosław ...

Kontakt merytoryczny:

Artur ...

Kontakt merytoryczny:

Jan ...

Kontakt merytoryczny:

Roman ...

Enquiry No. Z62/197960/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja nr 1: Zmiana zakresu modernizacji przenośników oraz terminu składania ofert.
Aktualizacja nr 2: Zmiana długości obrotowego przenośnika nad wodę

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup i montaż urządzenia do załadunku nawozów na statki z modernizacją przenośników taśmowych P37 z szerokości taśmy BT 800 na BT 1200 i P39 z szerokości taśmy BT 800 na BT 1000 oraz modernizacją istniejącego torowiska 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 60%
  2. Delivery date - 5%
  3. Warranty - 8%
  4. Experience - 7%
  5. Kryterium inne 1 - 20%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Zakup i montaż urządzenia do załadunku nawozów na statki z modernizacją przenośników taśmowych P37 z szerokości taśmy BT 800 na BT 1200 i P39 z szerokości taśmy BT 800 na BT 1000 oraz modernizacją istniejącego torowiska"

Item Question title Date of question Status
1. Czy możesz przesłać nam Załącznik 5 „Deklaracja poufności”? 2020-09-18 09:57
2. Uwagi do projektu umowy 2020-09-09 11:37
3. Formularz zgłaszania uwag do projektu umowy 2020-09-08 13:28
4. Pytania - branża elektryczna 2020-09-03 11:26
5. ogólne pytania dotyczące montażu 2020-09-04 10:17
6. Pytania _ Z62/197960 2020-08-18 15:03
7. Pytania dotyczące projektu załadowarki statków i modernizacji 2020-08-04 10:13
8. Pytania dotyczące części elektrycznej 2020-08-18 10:26
9. Przekrój statku 2020-08-18 10:30
10. Lista pytań część elektryczna cz. 3 2020-08-28 10:12
11. Lista pytań część elektryczna cz. 2 2020-08-24 09:07
12. Wydłużenie terminu składania ofert _ Z62/197960 2020-08-19 08:09

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.