Enquiry creation date: 2020-09-16

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z93/198699/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uwaga:
W dniu 16.09.2020 r. zmianie uległ:
- Załącznik nr 5 do SIWZ „Wzór oferty”.

W dniu 09.09.2020 r. zmianie uległ:
- pkt IX SIWZ. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 17.09.2020 r., do godz.10.00.
- Załącznik nr 1 do SIWZ „SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC”.
Zamawiający wykreślił:
• cały pkt I.2: Demontaż mostów szynowych;
• cały pkt II.5: Wymiana okien nad Sekcją 1;
• w pkt.II.11: Udrożnienie kanalizacji odprowadzenia wody deszczowej.
Zamawiający dodał:
• pkt V: Zakres prac budowlanych dla wymiany rozdzielni w budynku 228 poziom rozdzielnic.
W pozostałym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest optymalizacja rozdzielnicy niskiego napięcia w budynku 228 w Wydziale Rozdzielni w Jednostce Biznesowej Energetyka.Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

W celu zapoznania się ze specyfiką zadania wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia.

Zamawiający:

  • nie dopuszcza składania ofert częściowych;

  • wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Optymalizacja w formule EPC rozdzielnicy niskiego napięcia w budynku 228 w Wydziale Rozdzielni w Jednostce Biznesowej Energetyka 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki formalne są określone w SIWZ.

Questions to the inquiry "Optymalizacja w formule EPC rozdzielnicy niskiego napięcia w budynku 228 w Wydziale Rozdzielni w Jednostce Biznesowej Energetyka"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...