Enquiry creation date: 2020-09-16

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Łukasz ...

Kontakt merytoryczny:

Łukasz ...

Enquiry No. Z107/216623

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest dostawazestawu do automatycznego oznaczania stężenia różnych form azotu (amidowego, amonowego, azotanowego) oraz azotu całkowitego w wodnych roztworach nawozów zgodnie z dyrektywą WE 2003/2003 lub normą PN-EN 15750 ”Oznaczanie zawartości azotu całkowitego w nawozach zawierających wyłącznie azot azotanowy, amonowy i amidowy”.

Zestaw będzie stosowany do oznaczania zawartości azotu w roztworach wodnych nawozów zawierających jednocześnie (około 100 oznaczeń na dobę):

a) azot amonowy (z (NH4)2CO3 oraz NH4OH), azot amidowy (mocznik) oraz CO2 oraz wodę w różnych proporcjach wagowych nawet w stosunku 1:1:1:1. Ze względu na obecność azotu amidowego konieczny również mineralizator i odpowiedni katalizator (Se-K2SO4 lub Cu-Ti);

b) azot amonowy (z NH4NO3), azot amidowy (mocznik) oraz azot azotanowy (z NH4NO3) oraz wodę. Ze względu na obecność azotu amidowego konieczna również mineralizacja i odpowiedni katalizator (Se-K2SO4 lub Cu-Ti);

1. Zestaw powinien składać się:

a) z układu do mineralizacji:

· pozwalającego na mineralizację próbki w stężonym kwasie siarkowym z dodatkiem katalizatora;

· blokowy;

· 8-20 stanowiskowego, nie większy;

· z możliwością pracy do 420°C, z graficznym wyświetlaczem;

· z automatyczną windą pozwalająca na uniknięcie kontaktu użytkownika z gorącymi próbkami – z automatycznym procesem podnoszenia/opuszczania probówek do bloku grzewczego;

· wyposażonego wgłowice do usuwania oparów - sterowane programem aplikacyjnym;

· wyposażonego w skruber sterowany programem aplikacyjnym, włączającym się automatycznie podczas rozpoczęcia procesu mineralizacji wyłączającym się na jego koniec;

· z odprowadzeniem kondensatu;

· z możliwością programowania czasu i temperatury- nie mniej niż 4 rampy;

· z możliwością opóźnienia startu;

· z probówkami 250ml÷300ml ze statywem oraz zapasowym kompletem probówek i statywu;

· z programowalnym czasem chłodzenia;

· z możliwością zapamiętania nie mniej niż 6 programów temperaturowych i czasu chłodzenia;

b) z podajnika próbek współpracującego z mineralizatorem i układem destylacji (te same probówki i statyw);

c) z układu do automatycznego przebiegu destylacji:

· z wbudowanym generatorem pary, zasilanym wodę wodociągową z automatyczną destylacją, rozcieńczaniem próbki, dodawaniem odczynników i roztworu odbierającego;

· z automatycznym miareczkowaniem kolorymetrycznym;

· z automatycznym opróżnianiem probówek niewymagające nadzoru operatora;

· z automatyczną kalkulacją wyników – możliwością wprowadzania formuł obliczeniowych;

· z możliwością wydruku końcowych wyników;

· z naczyniami odbiorczymi – 20 szt. (o ile są potrzebne);

· ze zbiornikami 10l na ścieki, odczynniki, z czujnikami napełnienia;

· z informowaniem o nieprawidłowościach pracy układu.

Ponadto Dostawca zapewni wymagane odczynniki na start oraz zapas tabletek katalizatora (Cu-Ti oraz Dewarda) pozwalający na 3 miesięczny okres pracy, przy wykonywaniu ok.100 analiz na dobę oraz zapas części zużywających się/ eksploatacyjnych na ten sam okres.

2. Zestaw powinien cechować się:

szerokim zakresem pomiarowym,tj.: od 0,1 do 200 mg azotu;bardzo dobrą powtarzalnością wyników nie gorszą niż 1% względny SD (łącznie z etapem mineralizacji);odzyskiem nie mniejszym niż 99,5%;

możliwością wydruku końcowego wyniku. 

3. Dodatkowo Dostawca powinien zapewnić:

dwudniowe szkolenie personelu (bez wliczenia czasu instalacji urządzenia) w zakresie obsługi i konserwacjiaparatu z wydaniem imiennych certyfikatów;ustawienie metody analitycznej przez analityka/serwisanta;pomoc w ustawieniu metodyk oznaczania;zabezpieczenie w części/ materiały eksploatacyjne na okres 3 miesięcy;dostępność części zamiennych na okres minimum 10 lat;instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej;

autoryzowany serwis na terenie Polski w okresie gwarancji i po gwarancji;gwarancję nieobwarowaną dodatkowymi płatnymi przeglądami serwisowymi.

Grupa Azoty ZAK S.A.:

- dopuszcza składanie ofert wariantowych w zakresie wskazanych producentów;

- dopuszcza wyłącznie producentów: BUCHI Labortechnik AG, FOSS Analytical (nie dopuszczamy zamienników).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa zestawu do automatycznego oznaczania stężenia różnych form azotu 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 40%
  2. Product quality - 60%

Additional formal conditions:

Warunki formalne zostały określone w SIWZ, stanowiącej załącznik do zapytania

Questions to the inquiry "Dostawa zestawu do automatycznego oznaczania stężenia różnych form azotu"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.