Enquiry creation date: 2020-10-15

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z239/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa ,montaż i uruchomienie fabrycznie nowego pieca kalcynacyjnego do kalcynacji katalizatora miedziowego typu obrotowego tzw” DRUM FURNACE” dla Jednostki Biznesowej Katalizatory w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie:
Zakup zakłada:
1. Dostawa fabrycznie nowego pieca kalcynacyjnego do katalizatora miedziowego typu obrotowego tzw: „DRUM FURNACE”,
1.1. Nadzór nad montażem i uruchomieniem pieca kalcynacyjnego
1.2. Instrukcja obsługi , dokumentacja , deklaracja zgodności
2. Przekazanie pieca kalcynacyjnego do eksploatacji
Charakterystyka urządzenia:
Piec kalcynacyjny do kalcynacji katalizatora miedziowego typu obrotowego tzw „ DRUM FURNACE”:
Parametry:
- typ pracy: ciągły 24 godz/dobę;
- wydajność: 400 ton/rok;
- trzy strefy pracy:
- medium grzewcze: energia elektryczna;
- charakterystyka materiału kierowanego do kalcynacji: gęstość nasypowa 0,6 – 1 kg/ dm³, zawartość 
 wilgoci - około 5 % ; rozmiar cząstek 0,01 – 3 mm; temperatura min. 40 0C
- temperatura pracy – nominalna 320 – 380 0C, max. 500ºC;
- rodzaj materiału mającego kontakt z kalcynowanym materiałem – stal kwasoodporna np. 1,4541
- szybkość nagrzewania pieca – 2 – 5 ºC/min;
- załadunek do pieca materiału kalcynowanego – grawitacyjny;
- możliwość płynnej regulacji temperatury w pełnym zakresie. 
- wyładunek pieca grawitacyjny do pojemnika;
- szafa sterownicza i zasilająca wraz z licznikiem zużycia prądu.

Dokumentacja techniczna –ruchowa; certyfikat CE, instrukcja obsługi w języku polskim

Ilość: 1 sztuka

Warunki gwarancji: minimum 24 miesiące od daty przekazania do eksploatacji stałej. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert
Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności:
100% wartości netto + cały VAT po dostawie i podpisaniu protokołu z uruchomienia i przekazania do eksploatacji stałej, oraz prawidłowo wystawionej faktury oraz dostarczeniu gwarancji WUWiU na 20% ważnej przez okres gwarancji + 30 dni. 
Dopuszczamy płatność w ratach:
30% przedpłaty na podstawie faktury pro-forma oraz gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej wystawionej na wartość zaliczki, ważnej do czasu dostawy + 30 dni
50% po dostawie
20% po uruchomieniu i podpisaniu protokołu przekazania do eksploatacji stałej oraz dostarczeniu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej WUWiU ważnej przez okres gwarancji + 30 dni.
Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów. 

Dokumentację techniczną urządzenia należy wykonać w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej PDF – zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz edytowalną wersję elektroniczną pliki „dwg”, „word”, „excel”.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy:  max. 6 miesięcy od daty zamówienia

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „Zakup ,dostawa i uruchomienie pieca kalcynacyjnego do katalizatora miedziowego typu obrotowego tzw: „DRUM FURNACE” dla Jednostki Biznesowej Katalizatory w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie w ilości 1 szt.” 1 US Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ

Questions to the inquiry "„Zakup ,dostawa i uruchomienie pieca kalcynacyjnego do katalizatora miedziowego typu obrotowego tzw: „DRUM FURNACE” dla Jednostki Biznesowej Katalizatory w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie w ilości 1 szt.”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...