Enquiry creation date: 2020-10-15

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Małgorzata ...

Enquiry No. Z451/194988

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Termin realizacji: 13.11.2020

 
 Żwir filtracyjny:

Granulacja 9,0-18,0mm - 6 T - opakowanie worki po 25kg na paletach

Granulacja 18,0-30,0mm - 9 T - opakowanie worki po 25kg na paletach

zgodnie z WTS-2016/NC/CD/05.

Niezbędny atest PZH/oraz Analiza sitowa (badanie składu ziarnowego). Transport kołowy.W treści oferty proszę potwierdzić, że oferowany materiał jest zgodny z wymaganiami podanymi w zapytaniu.

Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru Dostawcy będą negocjacje lub aukcja elektroniczna.

Dostawcy zobowiązani są do potwierdzenia pisemnie oferty złożonej na Aukcji elektronicznej (Oferta ostateczna). Potwierdzenie Oferty ostatecznej wymaga podpisu osób upoważnionych do reprezentowania Dostawcy.


Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Żwir filtracyjny zgodny z WTS-2016/NC/CD/05. 15 TO - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa żwiru filtracyjnego w ilości 15 ton."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.