Enquiry creation date: 2020-10-19

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

Enquiry No. Z30/312417

Enquiry title

Enquiry contents:

Centrum Analiz Laboratoryjnych zwraca się z prośbą o ofertę na transport i zagospodarowanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwienie):

- o kodzie 15 01 10*, rodzaj odpadu: opakowania szklane po substancjach niebezpiecznych w ilości ok. 1 Mg

- o kodzie 15 01 10*, rodzaj odpadu: opakowania plastikowe po substancjach niebezpiecznych w ilości ok. 0,2 Mg.

Przedmiotowe odpady są posegregowane w kartonach i ułożone na paletach, a podane ilości są szacunkowe.

Miejscem odbioru odpadu jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Warunkiem koniecznym do wykonania usługi jest wpis do rejestru BDO oraz posiadanie obowiązującego zezwolenia na gospodarowanie odpadami zgodnego z przepisami prawa.Question 1:


Questions to the inquiry "TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW SZKODLIWYCH"

Item Question title Date of question Status

Additional questions regarding the offerAttachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...