Enquiry creation date: 2020-10-16

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z219/264583/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uzupełnienie specyfikacji

Enquiry contents:

 

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję i zaprasza do składania ofert.

- Termostatowalny reaktor mieszalnikowy 1l - 1 szt.

Specyfikacja:

Zakres temperatur: 10°C – 60°C

Praca pod próżnią: do 100 mbar (pompa próżniowa)

a) Reaktor o objętościach: 1 litr

Naczynie reakcyjne

- Naczynie reakcyjne o objętości 1l z płaszczem grzewczo chłodzącym

- Pokrywa naczynia 1l z np. 6 szyjami z połączeniami na szlif: w każdym zestawie uwzględnić mieszadło (centralny), chłodnica zwrotna, sonda temperatury + otwór na dozowanie, na gaz i króciec zapasowy

- Dolny krócieć spustowy

b) Termostat

- Zakres temperatur: 10°C – 60°C

- medium grzejne i chłodzące (płyn/olej termalny)

- Pozostałe (niezbędne przewody, węże izolowane termiczne, przyłącza, adaptery, uszczelki teflonowe)

- Sonda temp. do reaktora

- Wydajność grzewcza: 1,5 kW

c) Mieszadło mechaniczne ( dla każdego zestawu)

- Prędkość obrotowa: do 2000 obr./min

- Mieszadło śmigłowe (+zapas) + kotwica (+zapas) dla każdego reaktora

- Wał mieszadła

- Sprzęgło

- Oprzyrządowanie niezbędne do pracy mieszadła

- Max. Lepkość wsadu: do 10 000 mPa*s

d) Stelaż

e) Pozostałe niezbędne oprzyrządowanie (sondy temperatury z rurą ochronną ze szkła borokrzemowego, czujniki ciśnienia, próżni)

f) Złączki, węże, uszczelki, izolacje i inne elementy niezbędne do zamontowania zestawów reakcyjnych i uzyskania żądanej funkcjonalności


- Termostatowalny reaktor mieszalnikowy 20l - 1 szt.

Specyfikacja:

Zakres temperatur: 10°C – 60°C

Praca pod próżnią: do 100 mbar (pompa próżniowa)

a) Reaktor o objętościach: 20 litr

Naczynie reakcyjne

- Naczynie reakcyjne o objętości 20l z płaszczem grzewczo chłodzącym

- Pokrywa naczynia 20l z np. 6 szyjami z połączeniami na szlif: w każdym zestawie uwzględnić mieszadło (centralny), chłodnica zwrotna, sonda temperatury + otwór na dozowanie, na gaz i króciec zapasowy

- Dolny krócieć spustowy

b) Termostat

- Zakres temperatur: 10°C – 60°C

- medium grzejne i chłodzące (płyn/olej termalny)

- Pozostałe (niezbędne przewody, węże izolowane termiczne, przyłącza, adaptery, uszczelki teflonowe)

- Sonda temp. do reaktora

- Wydajność grzewcza: 3 kW

c) Mieszadło mechaniczne ( dla każdego zestawu)

- Prędkość obrotowa: do 2000 obr./min

- Mieszadło śmigłowe (+zapas) + kotwica (+zapas) dla każdego reaktora

- Wał mieszadła

- Sprzęgło

- Oprzyrządowanie niezbędne do pracy mieszadła

- Max. Lepkość wsadu: do 10 000 mPa*s

d) Stelaż

e) Pozostałe niezbędne oprzyrządowanie (sondy temperatury z rurą ochronną ze szkła borokrzemowego, czujniki ciśnienia, próżni)

f) Złączki, węże, uszczelki, izolacje i inne elementy niezbędne do zamontowania zestawów reakcyjnych i uzyskania żądanej funkcjonalności


UZUPENIENIE SPECYFIKACJI:

Dla jasności, w skład każdego reaktora powinny wchodzić pompy próżniowe, dla każdego jedna:

Specyfikacja:

- wydajność: min. 1.5m3/h

- osiągana próżnia – 10 mbar (+/- 2 mbar)

- regulacja próżni

- moc – 70-250W


_____='color:>

II etapem wyboru dostawcy będzie aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Łukasz Sterkowicz – kontakt: tel.: +48 77 481 3395, fax: +48 77 481 2360 e-mail: lukasz.sterkowicz@grupaazoty.com

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową poszczególnych pozycji,

- wartość ogólną oferty,

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,

- warunki płatności – przelew, minimum 30 dni od daty wystawienia faktury,

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.


W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

='color:>

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Termostatowalny reaktor mieszalnikowy 1l 1 ST - Read
2. Termostatowalny reaktor mieszalnikowy 20l 1 ST - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa - Termostatowalny reaktor mieszalnikowy 1l oraz 20l - 2 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...