Enquiry creation date: 2020-10-20

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z213/197779/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana parametru - wymiary Dygestorium - było : szerokość 1400- 2000 mm. Zmieniono na 1500mm.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.

Dane techniczne urządzenia:

Specyfikacja urządzenia:

DYGESTORIUM

Parametry w specyfikacji dopuszczające ofertę :

1 Wymiar min.: głębokość 600-700 mm - 800 mm a szerokość 1500 mm - Kupujący dopuszcza oferty wariantowe w zakresie wymiarów i zastrzega sobie wybór wariantu.  
2 blat lita ceramika
3 wentylowane szafki dolne (tylko wywiew - nawiew z pomieszczenia)
4 pełna automatyka okna
5 wylewka / zawór WPC
6 zlewik
7 Gniazdo elektryczne 230V: na zewnątrz dygestorium 4 szt. i wewnątrz dygestorium 4 szt. - włączane na zewnątrz
8 Gniazdo sieciowe wewnątrz dygestorium
9 Czytelny, podwójny wyświetlacz LED parametrów pracy


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Krystyna Król– kontakt: tel. 077 481 38 00


Zawartość oferty:

1) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zapytania i składniki związane z wykonaniem danego zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

2) czas realizacji zamówienia w tygodniach

3) Oferta ważna 60 dni;

4)  Termin płatności: preferowany 30 dni od daty dostawy;

5) Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej oraz ew. swojej firmowej oferty jako załącznik.


Drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna lub negocjacje cenowe, o których zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty podpisanej przez osobę upoważnioną.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail:helpdesk@logintrade.net


="msonormal">="msonormal">="msonormal">="msonormal">="msonormal">

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. dygestorium gł. 600-800 mm ; szer 1500 mm - 1 szt 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. I have read and confirm that I have read the information clause
 2. Autoryzowany serwis na terenie Polski w okresie gwarancji i po gwarancji
 3. Instalacja, uruchomienie testowanie i włączenie do eksploatacji przez serwisanta
 4. Warunki dostawy : DDP Miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.
 5. Oswiadczam ,ze zapoznałem sie z Kodeksem postepowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://zak.grupaazoty.com/pl/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia
 6. Gwarancja nieobwarowana dodatkowymi płatnymi przeglądami serwisowymi
 7. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej
 8. Gwarancja minimum: 24 Miesięcy
 9. - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/owz
 10. Cena podana w ofercie zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu Zapytania i składniki zwiazane z wykonaniem danego zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego
 11. Szkolenie w zakresie obsługi

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa dygestorium gł. 600-800 mm ; szer 1500 mm - 1 szt"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...