Enquiry creation date: 2020-10-21

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z109/290569/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Doprecyzowanie specyfikacji.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę zmywarki laboratoryjnej i zaprasza do składania ofert.


Specyfikacja techniczna:

Zmywarka laboratoryjna: Zmywarka laboratoryjna do mycia i suszenia szkła laboratoryjnego z systemami iniekcyjnymi:

A. Wózek górny: mycie kolb stożkowe 300ml oraz kolbki miarowe 25mli 50ml a także małe fiolki do autosamplerów poj. 2 ml śr. wewn.5mm. Jeżeli możliwe jeden wózek dzielony. Jeśli nie dwa wózki B. Wózek dolny: mycie butelek 1l o śr. wewn. szyjki 2cm oraz mycie cylindrów kolorymetrycznych dł.30cm, śr3cm;

– odporna na działanie plastyfikatorów typu tereftalany, bursztyniany:

-wymiary zewnętrzne wysokość max.850mm, szerokość i głębokość max.700mm,

- z agregatem suszącym i kondensatorem pary ,

- z możliwością zasilania wodą sanitarną, wodociągową

- z wbudowanym systemem suszenia (z ustawianym czasem i temperaturą),

- z wbudowanym zmiękczaczem wody,

- z wielostopniowym systemem filtracji (skuteczne zatrzymanie osadów),

- z dwoma automatycznymi dozownikami płynu (moduł dozujący środki płynne),

- Temperatura procesu mycia i dezynfekcji ustawiana w zakresie do 93°C,

- z wysokowydajną pompą myjącą,

- Iniekcyjne systemy mycia i suszenia dostępne na dwóch poziomach,

- Równe ciśnienie w dyszach na obu poziomach,

- Wózek iniekcyjny dolny – 16 do 30 dysz (wysokość ok.16-21cm Ø 6), na butelki szklane 1l

- Wózek iniekcyjny górny dzielony o ile to możliwe, jeżeli nie dwa oddzielne wózki: – do mycia kolb stożkowych 300ml oraz małych kolbek miarowych25 i 50 ml i fiolek 2ml o śr.5mm

-dla zmywarek wymagających do cyklu płukania szkła wody demineralizowanej w cenie oferty należy zawrzeć demineralizator.

- zapasowe dysze iniekcyjne – komplet – po 5 szt. z każdego zastosowanego rodzaju,

-zapasowe nakładki plastykowe na dysze iniekcyjne – po 10 szt. z każdego zastosowanego rodzaju (w przypadku gdy nakładki nie występują jako cześć zamienna należy zaoferować nakładki w komplecie z dyszą),

- Komora, ramiona myjące i pozostałe elementy komory wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej ,

- płyny myjące – oba rodzaje po 3 op. 5l,

- inne jeśli wymagane przy użytkowaniu – zapas na rok pracy.Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Roksana Ochał – kontakt: tel. 077 481 33 59

Zawartość oferty:


W ofercie należy określić:


- cenę urządzenia (powinna zawierać koszt transportu);

- czas realizacji zamówienia;

* Oferta ważna 60 dni;

* Termin płatności: 60 dni;

* Sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta: 10 % wartości zamówienia (forma do wyboru oferenta: gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa bądź zabezpieczenie w pieniądzu)


Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych w zakresie producentów oferowanego urządzenia.


 - Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej


Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna lub negocjacje o których zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent  zobowiązany jest do przesłania skanu ostatecznej oferty podpisanej przez osobę upoważnioną.Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

 

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. zmywarka laboratoryjna 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. - autoryzowany serwis na terenie Polski w okresie gwarancji i po gwarancji;
 2. I have read and confirm that I have read the information clause
 3. Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/owz
 5. Oświadczam, że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://zak.grupaazoty.com/pl/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia
 6. Baza dostawy DDP ( Incoterms 2010) - miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Grupy Azoty ZAK S. A.
 7. Termin płatności: 60 dni
 8. - szkolenie w zakresie obsługi;
 9. - wykaz części zużywalnych na rok pracy urządzenia,
 10. - instalacja, uruchomienie testowanie i włączenie do eksploatacji przez serwisanta;
 11. - instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej;
 12. - gwarancja nieobwarowana dodatkowymi płatnymi przeglądami serwisowymi;
 13. - gwarancja minimum: 24 miesiące;
 14. Sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta: 10 % wartości zamówienia (forma do wyboru oferenta: gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa bądź zabezpieczenie w pieniądzu)
 15. „Oświadczamy, ze akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Z109/290569”

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa zmywarki laboratoryjnej - 1szt. "

Item Question title Date of question Status
1. Pytanie 6 2020-10-22 09:16

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...