Enquiry creation date: 2020-10-22

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Aleksandra ...

Enquiry No. Z99/198699/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uwaga:
W dniu 22.10.2020 r. Zamawiający w SIWZ zmienił punkty: VII.2 i VII.3 dotyczące podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zamieścił zaktualizowaną SIWZ.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówieniajest wykonanie badań aplikacyjnych w skali półtechnicznej dotyczących możliwości zastosowania preparatu X jako dodatku w procesie flotacji krajowych rud miedzi dla Etapu 1 zadania 2pt. ‘’Badania syntezy i badania aplikacyjne oksymu aldehydu hydroksypiwalowego w procesie flotacji”

Przedmiotowe zadanie badawcze jestobjęte dofinansowaniem ze środków unijnych w ramachProgramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”Szybka Ścieżka”, Projekt:„Opracowanie technologii wytwarzania glikolu neopentylowego wysokiej czystości oraz oksymu aldehydu hydroksypiwalowego z wykorzystaniem niskocennego półproduktu oraz strumienia wodoru odpadowego”.

Zakres prac do wykonania:

 1. Wykonanie badań aplikacyjnych w skali półtechnicznej dla preparatu X obejmujących:

 1. przygotowanie trzech rodzajów rud (rudy z Lubina, Rudnej i Polkowic) do badań,

 2. przygotowanie nadawy do flotacji,

 3. określenie optymalnych warunków flotacji w skali półtechnicznej,

 4. wykonanie serii prób flotacji przy zmiennym udziale badanego odczynnika w mieszance zbieraczy (do 10% i 20% dostarczonego preparatu w mieszance podstawowej),

 5. określenie zawartości Cu, Ag, Corg pierwiastków w produktach flotacji,

 6. określenie skuteczności badanego odczynnika w procesie flotacji.

  Próbka do badań aplikacyjnych zostanie dostarczona przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Kod CPV: 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Zamawiający:

 • nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych;

 • niedopuszcza korzystania z usługpodwykonawców.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Badanie właściwości zbierających preparatu X w procesie flotacji krajowych (dofinansowane z UE) 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. I have read and confirm that I have read the information clause
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

 1. Price - 90%
 2. Delivery date - 10%

Additional formal conditions:

Warunki formalne są określone w SIWZ.

Questions to the inquiry "Badanie właściwości zbierających preparatu X w procesie flotacji krajowych (dofinansowane z UE)"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.