Enquiry creation date: 2020-11-20

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

Purchaser:

Jacek ...

Enquiry No. Z20/385539/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Treść zapytania - korekta.

Enquiry contents:

Biuro Zakupów Technicznych Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zaworu 1 ½ #600 A182F1 SW GLV301 (1 szt.) i zaworu grzybkowego 2” 600 RF A217 WC6 (1 szt.)”. Jednocześnie informujemy, ze jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów. 

Termin dostawy: 10-12 tygodni od daty przekazania zamówienia.

Czas i warunki gwarancji: od daty dostawy minimum 12 m-cy

1. Zawór grzybkowy 1 1/2" #600 A182F1 SW GLV301

Specyfikacja techniczna:

Rozmiar: 1 1/2" ABSI/ASME

Przylga: SW

Class: #600

Body: A 182 F11

Body seat ring: A182 F6 stellited

Disc/Stem: A 182 F6

Maksymalna temp. pracy: 450 st.C (F21)

Maksymalne ciśń. robocze: 45 bar

Wymagane certyfikaty EN 10204 3.1.B i 2.2

Zawory tylko NOWE, nieregenerowane, nienaprawiane itp.

2. Zawór grzybkowy 2" 600 RF A217 WC6

Rozmiar: 2" ABSI/ASME

Przylga: RFSW

Class: #600

Body: A 217 WC61

Body seat ring: A182 F6 stellited

Disc: A 182 F6 stellited

Stem: A 182 F6

Maksymalna temp. pracy: 525 st.C (F32)

Maksymalne ciśń. robocze: 45 bar

Wymagane certyfikaty EN 10204 3.1.B i 2.2

Zawory tylko NOWE, nieregenerowane, nienaprawiane itp.

Transport INCOTERMS 2010: DAP Police; właściwy magazyn zostanie wskazany w zamówieniu. Dostawca gwarantuje, że dostarczone produkty są zgodne z ustaleniami zawartymi w zamówieniu oraz Normami Polskimi i Europejskimi oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jakość. Dostarczona armatura powinna być nowa, z bieżącej produkcji, z tabliczką znamionową zawierającą: nazwę wytwórcy, typ i parametry techniczne.

Wszelkie płatności na rzecz Sprzedającego, który jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce będą realizowane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w obowiązującej Ustawie o podatku od towarów i usług, na rachunek bankowy Sprzedającego podany w Zamówieniu lub Umowie.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zamienniki wymaganych produktów pod warunkiem, iż będą to produkty o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia/szczegółowych warunkach zamówienia. Oferując zamienniki Oferent załączy w części opisowej oferty dokładną specyfikację/opis proponowanego przez siebie rozwiązania i parametry dla oferowanego produktu celem dokonania oceny zgodności oferty z SIWZ.

Osoba do kontaktu w sprawach handlowych:

Jacek Zatyka Tel.:+48 (91) 317-33-50

e-mail: jacek.zatyka@grupaazoty.com 

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych

Tomasz Kucharski Tel.:+48 (91) 317-17-70 lub 519501214 

e-mail: tomasz.kucharski@grupaazoty.com

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ZAWÓR GRZYBKOWY 2" 600 RF A217 WC6 1 PCS. UR000150825 Read
2. ZAWÓR 1 1/2” #600 A182F1 SW GLV301 1 PCS. UR000153680 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych warunków realizacji zakupu w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA., umieszczonych na stronie internetowej http://owz.grupaazoty.com. w zakładce: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży.

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa zaworu 1 ½ #600 A182F1 SW GLV301 (1 szt.) i zaworu grzybkowego 2” 600 RF A217 WC6 (1 szt.)” "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.