Enquiry creation date: 2020-11-20

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Dawid ...

Enquiry No. Z74/288916/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja 17.11 - Zamawiający zamieścił plik z pytaniami i odpowiedziami dot. postępowania
Aktualizacja 20.11 - Zamawiający zaktualizował plik z pytaniami i odpowiedziami oraz załączniki nr 1 oraz 7a.

Enquiry contents:

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli i dygestoriów laboratoryjnych ujętych w Specyfikacji technicznejstanowiącej załącznik nr 1do SIWZ.

Zamawiający:

¾ dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie:

a) dostawy i montażu mebli lub

b) dostawy i montażu dygestoriów;

¾ dopuszcza składanie ofert wariantowych w zakresie specyfikacji technicznej oferowanych mebli
i dygestoriów, przy zachowaniu minimalnych wymagań specyfikacji Zamawiającego określonych
w załączniku nr 1 do SIWZ;

¾ zastrzega sobie prawo do podziału przedmiotu zamówienia oraz wyboru dostawcy oddzielnie dla:
a) dostawy i montażu mebli oraz

b) dostawy i montażu dygestoriów.

Kod CPV: 39180000-7 (meble laboratoryjne)

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych 1 US - Read
2. Dostawa i montaż dygestoriów 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Warranty - 10%
  2. Price - 90%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli i dygestoriów laboratoryjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.