Enquiry creation date: 2020-11-20

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

Purchaser:

Józef ...

Kontakt merytoryczny:

Edward ...

Enquiry No. Z413/198553

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Biuro Zakupów Technicznych Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A. zaprasza do złożenia oferty i jednocześnie informuje, że jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów.


Specyfikacja techniczna:

1.Obudowa łożyska wg rysunku B.08s.00.01a – 53 kpl.,

Wykonanie obowiązkowe : odlew + obróbka mechaniczna.

Materiał: koniecznie odlew staliwny z mat. 25L (lub odlew ze staliwa będącego 100% odpowiednikiem mat.25L) z atestem 2.2.

Uwaga! Zamawiający nie posiada modelu odlewniczego, wykonanie modelu odlewniczego należy wliczyć w cenę oferowanego wyrobu.


2.Czop łożyska środkowego wg rysunku B.8s.00.02 – 53 szt.

Wykonanie obowiązkowe : odkuwka + obróbka mechaniczna.

Materiał: koniecznie odkuwka mat. stal 45 z atestem 2.2 – 53 szt

Termin realizacji : max 5 tygodni od daty przekazania zamówienia

Gwarancja: min 12 miesięcy

Wymagana dokumentacja odbiorowa:

-świadectwo kontroli jakości

-atesty materiałowe 2.2

Kryterium oceny ofert:

-cena : 70%

-termin realizacji 20%

-gwarancja : 10%

W załączeniu przesyłam rysunki wykonawcze nr B.8s.00.01a; B.8s.00.02.

WYMAGANA OFERTA MERYTORYCZNA POTWIERDZAJĄCA WYKONANIE MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE.

OFERTY NIE ZAWIERAJĄCE W/W ZAPISÓW NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!!!

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. OBUDOWA ŁOŻYSKA PRZENOŚ. B.8S.00.01 53 KPL - Read
2. CZOP ŁOŻYSKA ŚRODKOWEGO WG.RYS.8S.00.02 53 ST - Read

Additional formal conditions:

Prosimy o uwzględnienie w ofercie następujących informacji:

1. Warunki cenowe – ostateczna cena

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, prosimy o podanie informacji dotyczących zasad rozliczenia. Proponujemy kurs średni wg tabeli A/NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

2. Okres obowiązywania oferty w 2020 roku

3. Warunki płatności / termin, forma - preferowane: przelew 30 dni od daty wpływu faktury

4. Warunki dotyczące upustów

5. Termin realizacji

6. Warunki dostawy - preferowane: DAP Police

7. Warunki gwarancji

Osoba do kontaktu w sprawach handlowych:

Józef Chomyszyn – jozef.chomyszyn@grupaazoty.com

tel.+48 91 317 3893; Fax.+48 91 317 1649

tel.kom.+48 519 501 563

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:

Edward Fedak – edward.fedak@grupaazoty.com

tel.+48 91 317 4855

tel.kom 519 501 557


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa obudowy i czopu łożyska - 106 sztuk wg.opisu produktu oraz załączonej dokumentacji"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.