Enquiry creation date: 2020-11-22

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

Tax Identification Number: PL9930082391

Purchaser:

Marcin ...

Enquiry No. Z493/221076/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

zmieniono warunki formalne zapytania

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:


="msonormal">Remontu sanitariatów w b. 250 (I piętro) - łaźnia="msonormal">

="msonormal">

Zakres prac to m.in.

– wymiana instalacji wodnej sanitarnej i c.o., kanalizacji, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia (wraz z pomiarami elektrycznymi), remont ścian, sufitu i posadzki wraz płytkowaniem, montaż kompletnego wyposażenia tj. WC, umywalki, pisuary, natryski z odpływem liniowym, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Wymagana wizja lokalna

Utylizacja wszelkich odpadów po stronie wykonawcy

Termin realizacji do uzgodnienia


Remont sanitariatów w b. 152 (parter) – umywalki i toalety

Zakres prac to m.in.:

- wymiana instalacji wodnej sanitarnej i c.o., kanalizacji, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia (wraz z pomiarami elektrycznymi), remont ścian, sufitu i posadzki wraz z płytkowaniem, montaż kompletnego wyposażenia tj. WC, umywalki, pisuary, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

Wymagana wizja lokalna

Utylizacja odpadów po stronie wykonawcy

Termin realizacji do uzgodnienia


Oferta powinna zawierać kosztorys rzeczowo-finansowo w formacie PDF dołączony do postepowania lub przesłany drogą mailową na mój adres.


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:

W sprawach handlowych: Marcin Czupryn tel.: +48 77 481 38 59, 665 506 088 marcin.czupryn@grupaazoty.com

W sprawach technicznych oraz wizji lokalnej:


Dla bud. 250 - Michał Foltys - michal.foltys@grupaazoty.com - tel.: 695 750 031

Dla bud. 152 - Zdzisław Żak - zdzislaw.zak@grupaazoty.com- tel.: 785 501 207

Koordynator: Gracjan Lis - gracjan.lis@grupaazoty.com - tel.: 609 805 180


Dane do przepustki wjazdowej proszę zgłaszać drogą mailową do p. Lis z podaniem:

- marka i rejestracja samochodu

- imię i nazwisko osoby wjeżdżającej

- nr dowodu (ew. pesel) osoby wjeżdżającej

- data i przewidywana godzina wjazdu


W przypadku kilku osób należy podać dane każdej z nich.


Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową, w przypadku waluty innej niż PLN również sposób rozliczenia faktury

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin realizacji: grudzień 2019

- warunki płatności – przelew:

- przy zamówieniach do 10 000 PLN - 30 dni,

- 10 000-20 000 PLN - 45 dni,

- powyżej 20 000 PLN - 60 dni,

od daty wystawienia faktury, chyba, że ustalenia stanowią inaczej


Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie musi zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Dziękuję

="msonormal">

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont łaźni bud 250 1 US - Read
2. Remont WC bud. 152 1 US - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Remont pomieszczeń sanitarnych na bud. 250 oraz 152 - teren GA ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.