Enquiry creation date: 2020-12-02

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z241/194985/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zakres prac który należy uwzględnić do głównego zakresu z SIWZ i oferty jako całość.

• zestawy napędowe jazdy mostu - wymiana kół na nowe, nowe łożyska, nowe osie,: uwzględnić w ofercie
• konstrukcja maszynowni z blachy aluminiowej,- wyjaśnienie: konstrukcja maszynowni pozostaje stalowa natomiast poszycie dachu i ścian wykonać z blachy aluminiowej
• system asekuracji na konstrukcji maszynowni,- rezygnujemy z tego punktu
• do nowej kabiny klimatyzacja z opcją ogrzewania,: rezygnujemy z opcji klimatyzacji , pozostaje opcja ogrzewania
• opracowanie resursu, opracowanie resursu wynika z zakresu prac związanych z modernizacja jest wymogiem UDT
• w przypadku kiedy pomiar grubości blachy pasa górnego wynik będzie poniżej dopuszczalnych odchyłek wymiana pasa górnego na nowy, ,: uwzględnić w ofercie, ten Punt jest uwzględniony w zakresie w SIWZ
• w przypadku kiedy pomiar grubość blachy środnika wynik będzie poniżej dopuszczalnych odchyłek - wymiana środnika na nowy, ,: uwzględnić w ofercie
• wymiana podestów wzdłuż obydwu dźwigarów oraz barierek spełniających wymagania Dyrektywy Maszynowej, ,: uwzględnić w ofercie
• system kleszczy szynowych do zabezpieczeń mechanicznych suwnic bramowych, ze sterowaniem elektrycznym i możliwością uruchamiania z kabiny.: zabezpieczenie elektryczne przed uruchomieniem suwnicy w formie sygnalizacji w kabinie

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 128/P/2020
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „remont kapitalny suwnicy półbramowej Q32T nr fabr. 23236, nr ewid.3325000287 zabudowanej na Jednostkach Syntezy Nr 1, 2 i 3 zgodnie z zakresem prac zawartym w punkcie 2.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
2.1. Prace przygotowawczo zakończeniowe: nadzór nad uruchomieniem suwnicy oraz przygotowanie do czynności UDT, zabezpieczenie terenu do wykonania prac remontowych
  
2.2. Remont kapitalny Suwnicy Półbramowej Q32t:
2.2.1.    Branża mechaniczna : - wciągarka 32t
- prędkość ponoszenia 2,6 m/min - falownik - dostawa liny 2x 170 [m] (lina fi 16 [mm])
  Uwaga: obecnie prędkość podnoszenia 1m/min
- dostawa krążków linowych z łożyskami – 8 szt. 
- dostawa motoreduktorów jazdy wózka – 2 szt. (prędkość jazdy 10/2,5 [m/min] – falownik)
- dostawa podstaw i wałków do w/w motoreduktorów
- dostawa motoreduktorów jazdy suwnicy - 4 szt. (prędkość jazdy 11/2,5 [m/min] – falownik)
- dostawa podstaw i wałków do w/w motoreduktorów
- dostawa maszynowni (konstrukcja)
- dostawa kabiny sterowniczej z siedziskiem
- malatura do strefy C5-I - nowy hak dwurożny (wstępnie RSN 50 – do potwierdzenia)

2.2.2 .   Branża elektryczna
- kompletna szafa sterownicza mostu, wózka, wciągarki
- zestaw łączników, krańcówek, sygnalizacji
- kabina sterownicza z fotelem sterowniczym, ogrzewaniem, wycieraczką
- system wózków kablowych (szyna-stal nierdzewna, wózki ocynk + malowanie)
- komplet okablowania, skrzynek, łączników
- zestaw oświetlenia pola pracy (6 lamp LED 250W) wraz z instalacja zasilająca , sterownicza i trasami 
 kablowymi
- zestaw oświetlenia pomostów, drabin, maszynowni (15 naświetlaczy LED 30W) wraz z instalacja
 zasilająca , sterownicza i trasami kablowymi
- wiatromierz
- układ antyukosowania
- ogranicznik udźwigu
- bęben kablowy wraz z kablem zasilającym
- układ zasilania wraz z rozłącznikiem

 2.2.3. Wykaz zastosowanych materiałów i komponentów wymaganych przez Zamawiającego
    Mechanizm podnoszenia – Motoreduktor SEW, X4FS170 + silnik podnoszenia DRN 180 l z czujnikami ptc
Sprzęgło przybębnowe AGBS GOSAN
Liny – super 8S - 16mmm
Hak dwurożny RSN 50V z zapadkami
Napędy jazdy mostu 4 szt. SEW KA97 (3 kW)
Napędy jazdy wózka 2 szt. SEW KA77 (2,2 kW)
Napędy podnoszenia minimum klasa IP 55
Napędy jazda mostem i wózkiem minimum IP 65
Styczniki - Schneider lub Mitsubishi
Wyłączniki nadprądowe - Mitsubishi
Przekaźniki - Finder
Sterownik układu antyukosującego - Siemens
Czujniki - Schneider lub Pepperl+Fuchs
Enkodery itp. - Kubler
Wózki kablowe - Unilift szyna nierdzewna
Typy przewodów - JZ-600, Topflex, H07VVH-F (Helukabel)
Wiatromierz model - N188C Olko
Falowniki - Grupa Danfoss
Fotel kabiny – Agroplastmet
Kablozwijak - Conductix
 Łączniki krańcowe - Schneider
  Kontrola udźwigu - Incosa
  Szafki, skrzynki - IP65, malowane proszkowo, Schneider
  Lampy rodzaje - oświetlenie główne- Beghelli, pomocnicze Ledvance lub Philips

2.2.4. Zakres prac obejmuje:
1.    Wykonanie i uzgodnienie w UDT dokumentacji remontu suwnicy.
2.    Demontaż wciągarki i górnej wieży oraz instalacji i osprzętu elektrycznego
3.    Wycięcie starej maszynowni.
4.    Zamontowanie nowej maszynowni.
5.    Montaż wciągarki w maszynowni.
6.    Zamontowanie kabiny.
7.    Demontaż szyn jazdy wózkiem oraz pomiar grubości blach pod szynami
8.    Naprawa poprzez nałożenie i zaspawanie blach na dźwigar pod szyny
9.    Montaż nowego systemu mocowania szyn na klemach regulowanych (System mocowania szyny   Gantrex)
10.  Montaż szyn i wykonanie operatu geodezyjnego.
11.  Pomiar grubości blach górnej czołownicy.
12.  Wykonanie konstrukcji podpierającej dźwigar w celu zdemontowania czołownicy do remontu (w tym projekt i obliczenia).
13.  Demontaż czołownicy górnej 2szt. i naprawa połączenia z dźwigarem.
14.  Piaskowanie i malowanie całej konstrukcji suwnicy wg. wytycznych ekspertyzy.
15.  Wykonanie czyszczenia wewnętrznych płaszczyzn belek ryglowych z luźnych elementów farby i rdzy oraz zabezpieczenie przestrzeni wewnętrznej zamkniętej wg. wytycznych ekspertyzy.
16.  Montaż wieży górnej suwnicy wraz wciągarką i czołownicami.
17.  Montaż komponentów – motoreduktory, silniki jazdy mostem i wózkiem.
18.  Montaż kół linowych 8szt.
19.  Wykonania uchwytów pod lampy oświetleniowe wózka i wieży i montaż oświetlenia.
20.  Wykonania uchwytów pod szynę wózków kablowych montaż szyny oraz wykonanie nowego sytemu wózków kablowych.
21.  Wykonania tras korytek kablowych, wykonanie nowych instalacji elektrycznych suwnicy.
22.  Montaż nowego bębna kablowego wraz z kablem zasilającym.
23.  Rozruch suwnicy i odbiór przez UDT.
24. Wykonanie pomiarów ochron elektrycznych potwierdzonych stosownym protokołem

  UWAGA!
  Po stronie Wykonawcy:
● wykonanie rusztowań, zabezpieczenie sprzętu ciężkiego typu (dźwig, podnośnik koszowy, transport kołowy). Utylizacja elementów zdemontowanych na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja techniczna DTR w/w suwnicy oraz opinia techniczna (ekspertyza) znajduje się u Użytkownika do wglądu po podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ i po przesłaniu na adres: biuro.przetargow@grupaazoty.com
Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia dokumentów DTR i opinii technicznej (ekspertyzy) suwnicy, oraz poinformowania w formie pisemnej i uzyskania pisemnych wyjaśnień wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, specyfikacjami. Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Oferenta będzie uważany za brak zastrzeżeń do SIWZ.


Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej, Dokumentacja techniczna DTR w/w suwnicy oraz opinia techniczna (ekspertyza) do wglądu u Użytkownika załącznik nr 13 do SIWZ – możliwy do wglądu po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont Kapitalny Suwnicy Q32T w Wydziale Amoniaku II w Jednostce Biznesowej Nawozy Grupa Azoty S.A. 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodnie z sIWZ 128/P/2020

Questions to the inquiry "„Remont Kapitalny Suwnicy Q32T w Wydziale Amoniaku II w Jednostce Biznesowej Nawozy Grupa Azoty S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...