Enquiry creation date: 2021-01-21

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Enquiry No. Z78/341662/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na: Wykonanie Usługi na naprawę zestawów kołowych do wózków 25 TN, 1XT, 1 XTa.

Zakres prac określony został w załączonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Usługa obejmuje wykonywanie usługi dla Grupy Azoty KOLTAR Sp. z o. o., Oddział w Kędzierzynie - Koźlu.
Osoby do kontaktu w sprawach technicznych podane są w załączonych Specyfikacjach szczegółowych.

Zapraszamy do składania ofert, oferty należy złożyć na platformie zakupowej do dnia 03.02.2020 r.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Jarosław Górski – tel. 691 112 522, e-mail: jaroslaw.gorski@grupaazoty.com

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Rewizja zestawu kołowego (25TN) 1 ST - Read
2. Reprofilacja zarysu zestawu kołowego (25TN) 1 ST - Read
3. Kwalifikacja zestawu kołowego (25TN) 1 ST - Read
4. Rewizja maźnicy (25TN) 1 ST - Read
5. Wymiana łożyska NJ/NJP (25TN) na czop 1 ST - Read
6. Wymiana pierścienia wewnętrznego NJ/NJP (25TN) na czop 1 ST - Read
7. Wymiana pierścienia oporowego (25TN) na czop 1 ST - Read
8. Wymiana małej płytki manganowej (25TN) 1 ST - Read
9. Wymiana dużej płytki manganowej (25TN) 1 ST - Read
10. Wymiana płytek manganowych maźnicy (25TN) 1 KPL - Read
11. Wymiana wszystkich płytek manganowych maźnicy (25TN) 1 KPL - Read
12. Toczenie osi zestawu kołowego (25TN) 1 ST - Read
13. Toczenie – rolowanie czopa na podwymiar wraz z wymianą pierścieni (25TN) 1 ST - Read
14. Rewizja zestawu kołowego (1XT) 1 ST - Read
15. Reprofilacja zarysu zestawu kołowego (1XT) 1 ST - Read
16. Kwalifikacja zestawu kołowego (1XT) 1 ST - Read
17. Rewizja maźnicy (1XT) 1 ST - Read
18. Wymiana łożyska NJ/NJP (1XT) na czop 1 ST - Read
19. Wymiana łożyska baryłkowego na czop (1XT) 1 ST - Read
20. Wymiana pierścienia wewnętrznego NJ/NJP na czop (1XT) 1 ST - Read
21. Wymiana pierścienia oporowego na czop (1XT) 1 ST - Read
22. Wymiana małej płytki manganowej (1XT) 1 ST - Read
23. Wymiana dużej płytki manganowej (1XT) 1 ST - Read
24. Wymiana płytek manganowych maźnicy 1XT 1 KPL - Read
25. Wymiana wszystkich płytek manganowych maźnicy (1XT) 1 KPL - Read
26. Toczenie osi zestawu kołowego (1XT) 1 ST - Read
27. Toczenie – rolowanie czopa na podwymiar wraz z wymianą pierścieni (1XT) 1 ST - Read
28. Rewizja zestawu kołowego (1XTa) 1 ST - Read
29. Reprofilacja zarysu zestawu kołowego (1XTa) 1 ST - Read
30. Kwalifikacja zestawu kołowego (1XTa) 1 ST - Read
31. Rewizja maźnicy (1XTa) 1 ST - Read
32. Wymiana łożyska NJ/NJP (1XTa) na czop 1 ST - Read
33. Wymiana łożyska baryłkowego na czop (1XTa) 1 ST - Read
34. Wymiana pierścienia wewnętrznego NJ/NJP na czop (1XTa) 1 ST - Read
35. Wymiana pierścienia oporowego na czop (1XTa) 1 ST - Read
36. Wymiana małej płytki manganowej (1XTa) 1 ST - Read
37. Wymiana dużej płytki manganowej (1XTa) 1 ST - Read
38. Wymiana płytek manganowych maźnicy 1XTa 1 KPL - Read
39. Wymiana wszystkich płytek manganowych maźnicy (1Xta) 1 KPL - Read
40. Toczenie – rolowanie czopa na podwymiar wraz z wymianą pierścieni (1XTa) 1 ST - Read
41. Toczenie osi zestawu kołowego (1XTa) 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://grupaazoty.com/compliance.html

Offer evaluation criteria

  1. Warranty - 10%
  2. Price - 90%

Additional formal conditions:

Koszt transportu: po stronie Zamawiającego


Questions to the inquiry "Usługa wykonania napraw zestawów kołowych"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...