Enquiry creation date: 2021-01-26

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 7

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL5213508624

Enquiry No. Z37/246071/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

nie dopuszcza się ofert złożonych po terminie.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:Wykonanie prac budowlanych w budynku F-59 (architektura do poziomu +7,15 m) w ramach zadania inwestycyjnego „Roboty budowlane związane z budową obiektu dla instalacji Kwasu Azotowego obiekt F-59”,

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

 1. Zakres prac:

- Izolacja pozioma ścian

- Ściany murowane zewnętrzne trójwarstwowe typ S-1 w tym wieńce i nadproża

- Ściany wewnętrzne jednowarstwowe typ S-2 w tym wieńce i nadproża

- Cokół zewnętrzny ściany klatki schodowej

- Tynki wewnętrzne

- Wymalowanie wewnętrzne ścian.

- Wykonanie wiatrołapu od strony północnej

 1. W zakres oferty nie wchodzi:

- Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej i stalowej – będzie przedmiotem oddzielnego przetargu

- Wykładziny chemoodporne – będą przedmiotem oddzielnego przetargu

- Dach i elewacja z płyt warstwowych – zakres powierzono innemu wykonawcy

- Fundamenty i posadzka poziom 0,00 m – w zakresie innego wykonawcy

- Strop żelbetowy poziom +7,50 m – w zakresie innego wykonawcy

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. usługi budowlane 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Terms of payment: 30 days
 2. Place of delivery: place of the orderer
 3. Transport cost: attributable to the supplier
 4. I have read and confirm that I have read the information clause
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

 1. Price - 80%
 2. References - 10%
 3. Warranty - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie prac budowlanych w budynku F-59 (architektura do poziomu +7,15 m), w ramach zadania inwestycyjnego „Roboty budowlane związane z budową obiektu dla instalacji Kwasu Azotowego obiekt F-59 na terenie Grupa Azoty S.A” "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...