Enquiry creation date: 2021-02-10

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z114/216623/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja II z dnia 10.02.2021 r.

Zamawiający informuje, iż wydłużeniu uległ termin składania ofert. Nowy termin został wyznaczony na dzień 16.02.2021 r. na godz. 14:00.
W załączeniu zaktualizowana SIWZ. Pozostałe warunki postępowania bez zmian.

Aktualizacja I z dnia 08.02.2021 r.

Montaż/demontaż rusztowań zapewnia Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu ich lokalizacji oraz terminu z Wykonawcą. Uzgodnienia powinny być przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem zapewniającym terminową realizację zadań i z uwzględnieniem czasu potrzebnego na montaż rusztowania.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług:

1. Prace remontowe w węźle destylacji aldehydów na Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej OXOPLAST, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2. Prace remontowe w węźle wody gorącej na Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej OXOPLAST, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

3. Prace remontowe w węźle gospodarki kondensatami na Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej OXOPLAST, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

4. Wymiana rurociągu gazu syntezowego w węźle oczyszczania gazu syntezowego wraz zprzeprowadzeniem czynności dozorowych wstępnego podgrzewacza gazu syntezowego 1-1504 – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

5. Wymiana rurociągu propylenu ciekłego PPR‑50‑SFA‑103‑1 w węźle oczyszczania propylenu – zgodnie zzałącznikiem nr 5 do SIWZ.

6. Wymiana odcinków rurociągów wody obiegowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

7. Remont rurociągów parowych 0.6 MPa, 1.5MPa, 3.0 MPa oraz 4.0 MPa zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Podmiotom zainteresowanym zamówieniem zostanie udostępniona przez Zamawiającego Dokumentacja techniczna (DT) na którą składają się z załączniki nr od 1 do 7.

Zasady uzyskania DT określa pkt III SIWZ.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Prace remontowe w węźle destylacji aldehydów na Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej OXOPLAST, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 1 US - Read
2. Prace remontowe w węźle wody gorącej na Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej OXOPLAST, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1 US - Read
3. Prace remontowe w węźle gospodarki kondensatami na Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej OXOPLAST, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 1 US - Read
4. Wymiana rurociągu gazu syntezowego w węźle oczyszczania gazu syntezowego wraz z przeprowadzeniem czynności dozorowych wstępnego podgrzewacza gazu syntezowego 1-1504 – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 1 US - Read
5. Wymiana rurociągu propylenu ciekłego PPR 50 SFA 103 1 w węźle oczyszczania propylenu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 1 US - Read
6. Wymiana odcinków rurociągów wody obiegowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 1 US - Read
7. Remont rurociągów parowych 0.6 MPa, 1.5MPa, 3.0 MPa oraz 4.0 MPa zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki formalne zostały określone w SIWZ, stanowiącej załącznik do zapytania.

Questions to the inquiry "Realizacja prac remontowych w czasie postoju remontowego w 2021 roku na Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej Oxoplast"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...