Enquiry creation date: 2021-02-18

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z252/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodnie z SIWZ 26/P/2021
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont typu średniego sprężarek Nuovo Pignone Nr 1, 2 i 3, Atlas Copco, Howden i Borsig zabudowanych w hali F-67 Wydział Amoniaku zgodnie
z zakresem prac zawartym w punkcie 2 SIWZ.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian,
a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
2.1. Prace przygotowawczo zakończeniowe: Wykonanie zaślepień i odślepień rurociągów na czas remontu sprężarek. Nadzór ze strony wykonawcy podczas uruchomienia i osiągnięcia pełnych parametrów pracy sprężarek przewidywany czas ok. 48 godz.
  
2.2. Remont Sprężarki Nuovo Pignone 4HF/4 Nr1.
2.2.1.    Branża mechaniczna zgodnie z przedstawionym zakresem :
- wymiana wyspecyfikowanych dławików drągów tłokowych i zgarniaczy oleju I,II,III i IV stopień,
- demontaż, weryfikacja wymiarowa drągów tłokowych i ewentualna wymiana I,II,III i IV stopień,
- demontaż, weryfikacja wymiarowa pierścieni tłokowych i ewentualna wymiana,
- remont zaworów samoczynnych I,II,III i IV stopień,
- przegląd wentylatorów nadmuchu silnika, czyszczenie układu przedmuchu silnika,
- czyszczenie przestrzeni wodnej chłodnicy pośredniej chłodzenia oleju i wody na cylindry,
- wymiana filtra PALL w separatorze IV stopnia,
- czyszczenie cyklonu dopływu wody do sprężarki, demontaż starych i montaż nowych płytek pomiaru korozji,
- uszczelnienie wału korbowego od strony silnika,
- wymiana zaworów odcinających spust z oddzielacza wody- DN25/40- 4 sztuki i odwadniacz. Należy przewidzieć odpływ wody po oddzielaczu do zbiornika V-S 5101- podobnie jak na NP3.
Uwaga: elementy uszczelniające dławic , pierścienie tłokowe, o-ringi, filtry PALL oraz części zamienne do zaworów samoczynnych dostarcza Zamawiający.

2.2.2 .  Przygotowanie aparatów do Czynności dozorowych UDT (rewizja wewnętrzna RW, próba ciśnieniowa PC) zgodnie z wykazem:

- nr fabr. 18639, nr ew. N-3032- oddzielacz wody ssania,
- nr fabr. 776772, nr ew. N-3035- chłodnica gazu I stopień,
- nr fabr. 776781, nr ew. N-3039- chłodnica gazu II stopień,
- nr fabr. 776791, nr ew. N-3043- Chłodnica gazu III stopień,
- nr fabr. 776801, nr ew. N-3047- Chłodnica gazu IV stopień,
- nr fabr. 776891, nr ew. N-3033- Tłumik pulsacji ssanie I stopień,
- nr fabr. 776901, nr ew. N-3034- Tłumik pulsacji tłoczenie I stopień,
- nr fabr. 776911, nr ew. N-3037- Tłumik pulsacji ssanie I stopień,
- nr fabr. 776921, nr ew. N-3038- Tłumik pulsacji tłoczenie II stopień,
- nr fabr. 776931, nr ew. N-3041- Tłumik pulsacji ssanie III stopień,
- nr fabr. 776941, nr ew. N-3042- Tłumik pulsacji tłoczenie III stopień,
- nr fabr. 776951, nr ew. N-3045- Tłumik pulsacji ssanie IV stopień,
- nr fabr. 776961, nr ew. N-3046- Tłumik pulsacji tłoczenie IV stopień,
- nr fabr. 776972, nr ew. N-3036- Separator I stopień,
- nr fabr. 776981, nr ew. N-3040- Separator II stopień,
- nr fabr. 776991, nr ew. N-3044- Separator III stopień,
- nr fabr. 973574, nr ew. N-3048- Separator IV stopień.

 2.2.3. Zawory Bezpieczeństwa : demontaż, legalizacja i montaż zgodnie z wykazem
- nr ew. 1-216, po=2,7 MPa, DN100/150 -ssanie
- nr ew. 1-217, po= 6,5 MPa, DN65/100 -tłoczenie I stopień,
- nr ew. 1-218, po=13,1 MPa, DN32/65 -tłoczenie II stopień,
- nr ew. 1-119, po=23,1 MPa, DN50/65 -tłoczenie III stopień,
- nr ew. 1-224/1, po= 32 MPa, 1½"/80 -tłoczenie IV stopień.

2.3. Remont Sprężarki Nuovo Pignone 4HF/4 Nr2.
2.3.1. Branża mechaniczna: zgodnie z przedstawionym zakresem:
- wymiana wyspecyfikowanych dławików drągów tłokowych i zgarniaczy oleju I,II,III i IV stopień,
- demontaż, weryfikacja wymiarowa drągów tłokowych i ewentualna wymiana I,II,III, i IV stopień,
- demontaż, weryfikacja wymiarowa pierścieni tłokowych i ewentualna wymiana,
- czyszczenie filtrów między stopniami sprężania I,II,III,IV,
- remont zaworów samoczynnych I,II,III i IV stopień,
- przegląd wentylatorów nadmuchu silnika, czyszczenie układu przedmuchu silnika,
- czyszczenie przestrzeni wodnej chłodnicy pośredniej chłodzenia oleju i wody na cylindry,
- wymiana filtra PALL w separatorze 4 stopnia,
- czyszczenie cyklonu dopływu wody do sprężarki, demontaż starych i montaż nowych płytek pomiaru korozji,
- uszczelnienie wału korbowego od strony silnika.

Uwaga: elementy uszczelniające dławic, pierścienie tłokowe , o-ringi, filtry PALL oraz części zamienne do zaworów samoczynnych dostarcza Zamawiający.

2.3.2 . Przygotowanie aparatów do Czynności dozorowych UDT (rewizja wewnętrzna RW, próba ciśnieniowa PC) zgodnie z wykazem:
- nr fabr. 776771, nr ew. N-3068- chłodnica gazu I stopień,
- nr fabr. 776782, nr ew. N-3072- chłodnica gazu II stopień,
- nr fabr. 776792, nr ew. N-3076- Chłodnica gazu III stopień,
- nr fabr. 776802, nr ew. N-3080- Chłodnica gazu IV stopień,
- nr fabr. 776892, nr ew. N-3066- Tłumik pulsacji ssanie I stopień,
- nr fabr. 776902, nr ew. N-3067- Tłumik pulsacji tłoczenie I stopień,
- nr fabr. 776912, nr ew. N-3070- Tłumik pulsacji ssanie II stopień,
- nr fabr. 776922, nr ew. N-3071- Tłumik pulsacji tłoczenie II stopień,
- nr fabr. 776932, nr ew. N-3074- Tłumik pulsacji ssanie III stopień,
- nr fabr. 776942, nr ew. N-3075- Tłumik pulsacji tłoczenie III stopień,
- nr fabr. 776952, nr ew. N-3078- Tłumik pulsacji ssanie IV stopień,
- nr fabr. 776962, nr ew. N-3079- Tłumik pulsacji tłoczenie IV stopień,
- nr fabr. 776971, nr ew. N-3069- Separator I stopień,
- nr fabr. 776982, nr ew. N-3073- Separator II stopień,
- nr fabr. 776992, nr ew. N-3077- Separator III stopień,
- nr fabr. 981007, nr ew. N-3081- Separator IV stopień.

2.3.3. Zawory Bezpieczeństwa: demontaż, legalizacja i montaż zgodnie z wykazem:

-nr ew. 1-193, po=2,7 MPa, DN100/150     -ssanie,
- nr ew. 1-221, po= 6,5 MPa, DN65/100 -tłoczenie I stopień,
- nr ew. 1-222, po=13,1 MPa, DN32/65 -tłoczenie II stopień,
- nr ew. 1-123, po=23,1 MPa, DN50/65 -tłoczenie III stopień,
- nr ew. 1-220/1, po= 32 MPa, 1½"/80 -tłoczenie IV stopień.2.4. Remont Sprężarki Nuovo Pignone 4HF/3 Nr3.
2.4.1. Branża mechaniczna: zgodnie z przedstawionym zakresem:
- przewidziany przegląd sprężarki zgodnie z DTR po 24 000 godz. pracy; przegląd układu sprężania, układu olejowego, układu napędowego,
- czyszczenie przestrzeni wodnej chłodnicy pośredniej chłodzenia oleju i wody na cylindry,
- wymiana filtra PALL w separatorze III stopnia,
- czyszczenie filtrów na ssaniach poszczególnych stopni sprężania I, II i III,
- wymiana zaworów odcinających spust z oddzielacza wody- 4 szt. DN25/PN40.

Uwaga: elementy uszczelniające dławic, pierścienie tłokowe, o-ringi, filtry PALL oraz części zamienne do zaworów samoczynnych dostarcza Zamawiający.


2.4.2 . Przygotowanie aparatów i rurociągów do Czynności dozorowych UDT (rewizja wewnętrzna RW, próba ciśnieniowa PC) zgodnie z wykazem:
- nr fabr. 1529, nr ew. N-10162      - oddzielacz wody ssania,
- nr fabr. 106587, nr ew. N-10168 - tłumik pulsacji ssanie I stopień,
- nr fabr. 106588, nr ew. N-10169 - tłumik pulsacji ssanie I stopień,
- nr fabr. 106589, nr ew. N-10170 - tłumik pulsacji tłoczenie I stopień,
- nr fabr. 106590, nr ew. N-10171 - tłumik pulsacji tłoczenie I stopień,
- nr fabr. 106595, nr ew. N-10173 - separator I stopień,
- nr fabr. 106591, nr ew. N-10191 - tłumik pulsacji ssanie II stopień,
- nr fabr. 106592, nr ew. N-10192 - tłumik pulsacji tłoczenie II stopień,
- nr fabr. 106596, nr ew. N-10194 - separator II stopień,
- nr fabr. 106593, nr ew. N-10195 - tłumik pulsacji ssanie III stopień,
- nr fabr. 106594, nr ew. N-10203 - tłumik pulsacji tłoczenie III stopień,
- nr fabr. 106597, nr ew. N-304410205 - separator III stopień,
N-494, nr fabr.1626, poz schem. GS-S-61101-150 Rurociąg ssący 
N-495, nr fabr.1627, poz schem. GS-S-61102-150 Rurociąg ssący 
N-496, nr fabr.1628, poz schem. GS-S-61201-125 Rurociąg ssący
N-497, nr fabr.1629, poz schem. GS-S-61105-80 Rurociąg ssący
N-498, nr fabr.1646, poz schem. 6”-PG-001-10875-   Rurociąg ssący
N-499, nr fabr.1659, poz schem. 11/2”-PG-019-10875- Rurociąg ssący
N-500, nr fabr.1651, poz schem. 4”-PG-002-10C77-   Rurociąg po tłumikach I stopnia
N-501, nr fabr.1647, poz schem. 6”-PG-003-10C77-   Rurociąg po tłumikach I stopnia
N-502, nr fabr.1630, poz schem. GS1-S-61101-100-    Króciec pod zawór bezp. I
N-503, nr fabr.1648, poz schem. 6”-PG-004-10C75-   Rurociąg po chłodnicy I stopnia
N-504, nr fabr.1652, poz schem. 4”-PG-005-10C75-   Rurociąg po separatorze I stopnia
N-505, nr fabr.1657, poz schem. 3”-PG-011-10C75-   By-pass I stopnia
N-506, nr fabr.1658, poz schem. 2”-PG-012-10C75-   Rurociąg wykroplin z S1
N-507, nr fabr.1653, poz schem. 4”-PG-006-10E77- Rurociąg z tłumika II stopnia do chłodnicy II
N-508, nr fabr.1622, poz schem. GS2-S-61201-100- Króciec pod zawór bezp. II
N-509, nr fabr.1654, poz schem. 4”-PG-007-10E75- Rurociąg po chłodnicy II
N-510, nr fabr.1649, poz schem. 6”-PG-008-10E75- Rurociąg po separatorze II stopnia
N-511, nr fabr.1655, poz schem. 4”-PG-009-10F80- Rurociąg do chłodnicy III stopnia
N-512, nr fabr.1623, poz schem. GS3-S-61202-100- Króciec pod zawór bezp. III
N-513, nr fabr.1656, poz schem. 4”-PG-010-1F78-  Rurociąg po chłodnicy III stopnia
N-514, nr fabr.1624, poz schem. GS3-S-61202-80- Rurociąg tłoczący po III stopniu
N-515, nr fabr.1625, poz schem. GS3-S-61203-80- Rurociąg obiegu III-I stopnia

2.4.3. Zawory Bezpieczeństwa: demontaż, legalizacja i montaż zgodnie z wykazem:

- nr fabr.543400, po=2,64 MPa, DN3ʺ/4ʺ -ssanie
- nr fabr.543401, po=7,9 MPa, DN1,5ʺ/3ʺ -tłoczenie I stopnia
- nr fabr.543398, po=17,5 MPa, DN32/75 -tłoczenie II stopnia
- nr fabr.543399, po=32,0 MPa, DN1,5ʺ/3ʺ -tłoczenie III stopnia2.5. Remont Turbo Sprężarki powietrza Atlas Copco typ GT050L5K3.
2.5.1. Branża mechaniczna: zgodnie z przedstawionym zakresem:
- Należy przewidzieć 3-ech mechaników do  współpracy z serwisem Firmy Atlas Copco na czas trwania remontu sprężarki około 3 tygodnie,
- wymiana zaworów odcinających odwadniacze- zawory kulowa na ciśnienia od 1,0- 4,0 MPa (w sumie 12 sztuk),
- przegląd klapy zwrotnej tłoczenia,
- czyszczenie przestrzeni wodnej chłodnicy oleju,
- przegląd i ewentualna wymiana demistera zbiornika oleju.

Uwaga: Części zamienne do przeprowadzenia przeglądu typu D sprężarki dostarcza Zamawiający.

2.5.2.  Przygotowanie aparatów do Czynności dozorowych UDT (rewizja wewnętrzna RW) zgodnie
z wykazem:

- Chłodnica I stopnia: nr ew. UDT N-3542, nr fabr. 3499:
- Chłodnica II stopnia: nr ew. UDT N-3543, nr fabr. 3500:
- Chłodnica III stopnia: nr ew. UDT N-3544, nr fabr. 3501:
- Chłodnica IV stopnia: nr ew. UDT N-3545, nr fabr. 3502:

2.5.3. Zawory Bezpieczeństwa: demontaż, legalizacja i montaż :
- zawór bezpieczeństwa- 1 sztuka: nr ew. 1-225, po=0,7 MPa, DN25/25- rurociąg wody2.6. Remont Sprężarki metanu Howden typ P 166 165 csh.
2.6.1. Branża mechaniczna: zgodnie z przedstawionym zakresem:
- demontaż i montaż tłoków, weryfikacja wymiarowa pierścieni tłokowych ewentualna wymiana,
- demontaż i montaż dławic, wymiana elementów uszczelniających dławic drągów tłokowych,
- wymiana zaworów samoczynnych,
- kontrola luzu krzyżulec/wał,
- kontrola luzów panewek łożysk wału korbowego i korbowodów,
- czyszczenie układu chłodzenia koszulkowego cylindrów i dławic,
- czyszczenie kosza ssącego olej, wymiana filtrów oleju.

Uwaga: elementy uszczelniające dławic, pierścienie tłokowe, o-ringi oraz części zamienne do zaworów samoczynnych dostarcza Zamawiający.

2.6.2. Zawory Bezpieczeństwa: demontaż, legalizacja i montaż

- nr ew. PSV 100, po= 22 bar, DN 50/80 rurociąg ssący
- nr ew. PSV 111, po= 22 bar, DN 22/50  ssanie kompresora
- nr ew. PSV 112, po= 44 bar, DN 40/50 tłoczenie kompresora
- nr ew. PSV 110, po= 40 bar, DN 50/100 rurociąg tłoczący do WW.
- nr ew. PSV 114, po= 6 bar, DN 1" rurociąg wody
- nr ew. 99, po=4,0 MPa, DN125/200 CH4 do VRM
- nr ew. 176, po=4,0 MPa, DN125/200 CH4 do VRM
- nr ew. Vs-025A, po=1,2 MPa, DN80/125 mieszalnik CH4


2.7. Remont Sprężarki gazu obiegowego Borsig.
2.7.1. Branża mechaniczna: zgodnie z przedstawionym zakresem:
-demontaż i montaż tłoków, weryfikacja wymiarowa i ewentualna wymiana,
-wymiana pierścieni tłokowych,
-wymiana dławic,
-remont zaworów samoczynnych,
-remont układu olejowego dławic i układu korbowego,
- wymiana zaworów odoliwienia pulsatorów i separatorów- 12 szt. DN10/PN420,
- remont zaworów odcinających ssanie i tłoczenie- 2 sztuki,
- remont uszczelnienia dławików na zaworach obiegowych- 2 sztuki,

-Wymiana zaworów odoliwienia pulsatorów DN10/PN420 – 4szt Zwickau nr 12,
- Wymiana zaworów odoliwienia pulsatorów DN10/PN420 – 4szt Zwickau nr 13,
- remont zaworu różnicowego nr ew. PSV 116, po=3,0 MPa (zabezpieczenie zamienników na  Jednostce Syntezy 500t/d) Zwickau nr 13.
2.7.2.Przygotowanie aparatów do Czynności dozorowych UDT (rewizja wewnętrzna RW, próba ciśnieniowa PC) zgodnie z wykazem
- pulsator ssania: nr ew. UDT N-652, nr fabr. 95081
- pulsator tłoczenia: nr ew. UDT N-651, nr fabr. 95103

Uwaga: elementy uszczelniające dławic , o-ringi dostarcza Zamawiający. Pierścienie tłokowe dostarcza Oferent.

2.7.2.  Przygotowanie aparatów do Czynności dozorowych UDT (rewizja wewnętrzna RW, próba ciśnieniowa PC) zgodnie z wykazem

- chłodnica oleju: nr ew. UDT N-4491, nr fabr. 16108

2.7.3. Zawory Bezpieczeństwa: demontaż, legalizacja i montaż:

- nr ew. PSV 5511, po=3,0 MPa- zawór różnicowy (zabezpieczenie zamienników na Jednostce Syntezy 500t/d)
- nr ew. 1-261,   po= 0,5 MPa, DN20/25,5/100 -chłodnica wodna oleju
- nr ew. 1-33,    po=0,5 MPa, DN10/10 - woda po chłodnicy oleju Borsiga

  UWAGA!
  Po stronie Wykonawcy:
● wykonanie rusztowań, zaślepki,uszczelki, śruby, sprzęt pomocniczy konieczny do w/w wykonania zakresu remontu, zabezpieczenie sprzętu ciężkiego typu (dźwig, podnośnik koszowy, transport kołowy). Utylizacja elementów zdemontowanych na koszt Wykonawcy.
Prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO
Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia dokumentów DTR i książek rewizyjnych aparatów i rurociągów , oraz poinformowania w formie pisemnej i uzyskania pisemnych wyjaśnień wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, specyfikacjami. Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Oferenta będzie uważany za brak zastrzeżeń do SIWZ.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej, Dokumentacja techniczna DTR w/w sprężarek i książki rewizyjne aparatów i rurociągów do wglądu u Użytkownika załącznik nr 13 do SIWZ – możliwy do wglądu po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
● Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty,
  certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do
   dokumentacji powykonawczej.
Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia

•  Oferent (Wykonawca) zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży w strefie EX.   Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednią odzież roboczą, dostosowaną do wykonywanej pracy z nazwą firmy (lub logo) w której pracują umieszczoną w widocznym miejscu
● Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
   z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót remontowo-         montażowych.
● Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym     odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
● Oferent powinien posiadać uprawnienia do napraw i remontu maszyn oraz posiadać przeszkolenie z zakresu montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych wg PN-EN 1591-4: 2014-2 dla montażysty oraz dla nadzoru wg funkcji pełnionej podczas prac remontowych, Świadectwa kwalifikacyjne w zakresie Dozoru i Eksploatacji Grupa 2, uprawnienia do obsługi klucza hydraulicznego i agregatu hydraulicznego.
● Zamawiający wymaga aby prace były prowadzone pod ciągłym nadzorem Kierownika Robót z wpisaniem imienia i nazwiska do protokołu przekazania obiektu do remontu.
●  Ze względu na zakres i ilość pracowników biorących udział w postoju remontowym 2021 r., wykonawca zobowiązany jest posiadać kontenery socjalne i przenośne toalety dla swoich pracowników w ilości odpowiedniej dla liczby pracowników zaangażowanych w prace. Użytkownik zapewnia miejsce w bliskiej odległości prowadzonych prac remontowych oraz możliwość podłączenia się do instalacji elektrycznej. Szczegóły do omówienia podczas wizji lokalnej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont Sprężarek :Nuovo Pignone nr 1, 2 i 3, Atlas Copco, Howden, Borsig, w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A. 1 US Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z sIWZ 26/P/2021

Questions to the inquiry "Remont Sprężarek :Nuovo Pignone nr 1, 2 i 3, Atlas Copco, Howden, Borsig, w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...