Enquiry creation date: 2021-04-16

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z190/203233

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


W załączeniu SIWZ wraz z załącznikami:

Załącznik nr 3: Oświadczenie o poufności

Załącznik nr 4: Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 5: Wykaz zrealizowanych przewozów transportem drogowym

Załącznik nr 6: Szczegółowe zasady oceny poszczególnych kryteriów

Warunkiem uzyskania dostępu do Wzoru oferty (Załącznik nr 1) i Projektu umowy (Załącznik nr 2) jest przesłanie na adres:
alicja.kunisz@grupaazoty.com zeskanowanego Oświadczenia o poufności, stanowiącego Załącznik
nr 3 do SIWZ, podpisanego przez umocowane osoby, wraz z zeskanowanym aktualnym dokumentem
rejestrowym.

Pod uwagę brane będą ceny podane przez Oferentów w załączonych Wzorach ofert.Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Świadczenie usług transportowych drogowych nawozów w relacjach krajowych, realizowanych dla Spółek Grupy Azoty w okresie od 01.06.2021 r. do 31.05.2023 r. 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 50%
  2. Experience - 20%
  3. Ilość środków transportu - 15%
  4. Obszar realizacji transportu - 15%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup świadczenia usług transportowych drogowych nawozów w relacjach krajowych, realizowanych dla Spółek Grupy Azoty w okresie od 01.06.2021 r. do 31.05.2023 r."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...