Enquiry creation date: 2021-05-14

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z259/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 62/P/2021
Przedmiotem zamówienia jest dostawa konfiguracja oraz uruchomienie systemu E-server.

Ilość: 1 sztuka
Warunki techniczne/Jakość:
Dostawa konfiguracja oraz uruchomienie systemu E-server w poniższym zakresie:
1. Dostawa serwera
2. Zakup licencji:
• Windows server 2016,
• Experion PKS Eserver Base Software,
• Eserver Premium Acces
3. Konfiguracja i uruchomienie.

W celu realizacji przedmiotu dostawy konieczne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do systemu sterownia Honeywell PKS Experion.

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: do 30.11.2021Warunki gwarancji
Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.
Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa, konfiguracja oraz uruchomienie systemu E-server" 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodnie z SIWZ 62/P/2021

Questions to the inquiry "„Dostawa konfiguracja oraz uruchomienie systemu E-server” "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...