Enquiry creation date: 2021-07-15

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z251/259597

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

1.Przedmiotem postępowania jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej w serwerowni w Tarnowie wraz z usługami instalacji i wdrożenia dostarczonych elementów infrastruktury sprzętowo-programowej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w Załączniku nr 8 do SIWZ. Wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com „Oświadczenia o zachowaniu poufności”- według wzoru stanowiącego Załącznik 9 do SIWZ. Dokument podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Rozbudowa środowiska serwerowego pod integrację z COMPO EXPER 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. References - 20%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 74-P-2021

Questions to the inquiry "Przetarg 74-P-2021 „Rozbudowa środowiska serwerowego pod integrację z COMPO EXPERT”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...