Enquiry creation date: 2021-07-29

Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512727554

Enquiry No. Z147/326787

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dzień dobry,

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na czyszczeniu odstojnika myjni przemysłowej o pojemności 10m3.

Ofertę można złożyć wyłącznie po przeprowadzeniu wizji lokalnej, bez jej dokonania oferta będzie uznana za nieważną.

Warunki:

1. W ofercie proszę podać ceny netto.

2. Niezgodność ilościowa pomiędzy ofertą / zamówieniem, a fakturą będzie reklamowana.

3. Oferty niespełniające kryteriów formalnych proszę opisać w ofercie merytorycznej.

4. Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem.

5. Zapytanie nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

6. W wyniku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.

7. Zastrzegamy sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, negocjowania cen i unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.

8. Trudności, które uniemożliwiają złożenie oferty, proszę zgłaszać do obsługi Platformy Zakupowej Logintrade:

tel. +48 71787-35-34

email: helpdesk@logintrade.net

Informacje dot. zamówienia:

Zbigniew Filip

Kierownik Wydziału Remontów i Sprzedaży Surowców Wtórnych

tel./fax 091 317 32 35, 43 43

mobil: +48 888 637 633

e-mail: zfilip@transtech.pl

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Czyszczenie odstojnika myjni przemysłowej o pojemności 10m3 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://grupaazoty.com/compliance.html

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

W ofercie proszę koniecznie uwzględnić:

1. Warunki płatności (preferowany przelew 30 dni).

2. Proponowany termin realizacji (możliwie krótki).

Ofertę można złożyć wyłącznie po przeprowadzeniu wizji lokalnej, bez jej dokonania oferta będzie uznana za nieważną.

Questions to the inquiry "Usługa polegająca na czyszczeniu odstojnika myjni przemysłowej o pojemności 10m3"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...