Enquiry creation date: 2021-07-29

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z222/197782

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę sprzętu  bhp zgodnie z  załączonym zestawieniem  i zaprasza do składania ofert.

II etapem wyboru dostawcy będzie aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Pani Adriana Gruca – kontakt: tel.: +48 77 695 380 999.

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkowa netto w PLN ,

- termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni,

- zdjęcia asortymentu ze specyfikacją/ kartą charakterystyki,

- realny termin dostawy.


Szczegóły dotyczące asortymentu zapytania znajduja sie w uwagach przy danej pozycji.

Ilość wskazana w zapytaniu może ulec zmianie za porozumieniem stron  w postepowaniu.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Linka bezpieczeństwa 1,6m 1 PCS. - Read
2. Pochłaniacz A1 do maski SECURA 2000 6 PCS. - Read
3. SZELKI BEZPIECZEŃSTWA S-5 1 PCS. - Read
4. OSŁONA PRZYŁBICA NA TWARZ 14 PCS. - OL-10.jpg
Read
5. FILTROPOCHŁANIACZ 4 PCS. - Read
6. PÓŁMASKA SECURA 2000 SILIKON DUST P1 3 PCS. - Read
7. Półmaska 3M typ 7500 10 ST - Read
8. Okulary Uvex Super OTG 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Warunki dostawy: DDP Magazyn Zamawiającego – wg Incoterms 2020
  3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/owz
  4. Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności
  5. Warunki płatności – przelew 30 dni od daty wpływu faktury
  6. Termin dostawy: do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

W ofercie proszę o wskazanie konkretnego terminu dostawy, zgodnie z warunkami rynkowymi.Questions to the inquiry "Zakup i dostawa sprzętu bhp - 40SZT."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...