Enquiry creation date: 2021-07-30

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z223/197782

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!


Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę ubrań gazoszczelnych zgodnie z załączonym zestawieniem i zaprasza do składania ofert.


II etapem wyboru dostawcy będzie aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Pani Adriana Gruca – kontakt: tel.: +48 77 695 380 999.

W sprawach technicznych  informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00

pan Kazimierz Bodaszewski - kontakt: tel. kom.: 695380823, e-mail: Kazimierz.Bodaszewski@grupaazoty.com>

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkowa netto w PLN,

- termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni,

- zdjęcia części z kartą charakterystyki,

- realny termin dostawy,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, zamiennych.

Szczegóły dotyczace asortymentu zapytania znajduja sie w uwagach przy danej pozycji.

Ilość wskazana w zapytaniu może ulec zmianie za porozumieniem stron  w postepowaniu.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Ubranie Gazoszczelne 3 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Warunki płatności – przelew do 30 dni po dostawie.
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. Warunki dostawy: DDP Magazyn Zamawiającego – wg Incoterms 2020
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/owz
  5. Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności
  6. Termin dostawy: do 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia [Usuń]

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

W ofercie proszę o wskazanie konkretnego terminu dostawy, zgodnie z warunkami rynkowymi.

Po zakończeniu aukcji prosimy o przesłanie poprzez platformę zakupową lub na adres e-mail: adriana.gruca@grupaazoty.com oferty cenowej na poszczególne pozycje.                         W przypadku nie przystąpienia do aukcji obowiązują ceny z oferty pierwotnej.
Questions to the inquiry "Zakup i dostawa ubrań gazoszczelnych Alphatec Super T-ET - 3 komplety."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...