Enquiry creation date: 2021-07-30

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z131/216623/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja II z dnia 30.07.2021 r.
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 06.08.2021 r.
W załączeniu zaktualizowana SIWZ. Pozostałe warunki postępowania bez zmian.

Aktualizacja I z dnia 23.07.2021 r.
Zamawiający informuje, iż aktualizacji uległ pkt IV SIWZ. Zamawiający dopuścił dla zainteresowanych Podmiotów możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.
W załączeniu zaktualizowana SIWZ oraz Załącznik nr 7 - Zgłoszenie na wizję. Pozostałe warunki postępowania bez zmian.

Enquiry contents:

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu kodów kreskowychw obszarze gospodarki materiałowo – magazynowej i ewidencji środków trwałych w Grupie Azoty ZAK S.A.

II. Wymagania ogólne:

Oferta powinna obejmować dostawę sprzętu i oprogramowania oraz przeszkolenie obsługi. System powinien zostać zintegrowany z funkcjonującym system SAP w celu realizacji operacji magazynowych w trybie on-line. Interface użytkownika systemu powinien być prosty, czytelny i zrozumiały dla każdego użytkownika. Terminale/ kolektory/ powinny być dostosowane do różnorodnych warunków pracy: temperatura, opady atmosferyczne.

Etykiety oraz naklejki powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz dostosowane do różnorodnych warunków atmosferycznych, tj. temperatura, opady.

Szczegółowy zakres funkcjonalności sytemu został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Zasadę otrzymania załącznika nr 1 ujęto w pkt. IV SIWZ.

Grupa Azoty ZAK S.A.:

- dopuszcza składanie ofert wariantowych; nie dopuszczamy rozwiązań opartych na infrastrukturze Wykonawcy.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wdrożenie elektronicznej identyfikacji towaru poprzez wprowadzenie systemu kodów kreskowych z uwzględnieniem istniejącego partiowania towarów w Grupie Azoty ZAK S.A. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Kryterium inne 1 - 20%
  2. Price - 80%

Additional formal conditions:

Warunki formalne zostały określone w SIWZ, stanowiącej załącznik do zapytania.

Questions to the inquiry "Przetarg nieograniczony pn.: Wdrożenie elektronicznej identyfikacji towaru poprzez wprowadzenie systemu kodów kreskowych z uwzględnieniem istniejącego partiowania towarów w Grupie Azoty ZAK S.A."

Item Question title Date of question Status
1. Platforma sprzętowa i oprogramowanie 2021-07-22 13:27

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...