Enquiry creation date: 2021-07-30

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Enquiry No. Z275/225159

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. rozpoczęła akcję ofertową na odbiór i utylizację podkładów i podrozjazdnic drewnianych o kodzie 17 02 04*

Szacunkowa ilość 125 ton

Podkłady i podrozjazdnice przygotowane do odbioru, ułożone w stosach i spięte w pakiety. Niewielka ilość podkładów uszkodzonych (połamanych) przygotowana do odbioru luzem

Odbiór podkładów i podrozjazdnic do utylizacji w lokalizacjach Grupy Azoty KOLTAR Sp. z o.o.

1. GA KOLTAR Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Kwiatkowskiego 8

Ilość przewidziana do utylizacji 35 ton
Podkłady i podrozjazdnice pakowane w paczki na terenie utwardzonym
Załadunek po stronie odbiorcy

Osoba do kontaktu – Pan Maciej Kukuś – tel. 691 111 051; email: maciej.kukus@grupaazoty.com

2. GA KOLTAR Sp. z o.o./o w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mostowa 30F
Ilość przewidziana do utylizacji 75 ton
Podkłady i podrozjazdnice pakowane w paczki na terenie utwardzonym

Część podkładów i podrozjazdnic połamanych (luzem) znajduje się na jednej platformie (ok. 5 T)
Załadunek po stronie odbiorcy

Osoba do kontaktu – Pan Jarosław Synyszyn – tel. 608 285 342; email: jaroslaw.synyszyn@grupaazoty.com

3. GA KOLTAR Sp. z o.o./o Puławy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
Ilość przewidziana do utylizacji 15 ton
Podkłady i podrozjazdnice pakowane w paczki na terenie utwardzonym
Załadunek po stronie odbiorcy

Osoba do kontaktu – Pan Tomasz Wiak – tel. 882 452 692; email:tomasz.wiak@grupaazoty.com

W lokalizacji Tarnów i Puławy znajdują się niewielkie ilości odpadów luzem nie wskazane w zestawieniach

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej

Składając ofertę prosimy dołączyć kopie dokumentów uprawniających do wykonywania czynności odbioru i transportu odpadów o kodzie 17 02 04*

Dodatkowo prosimy o wskazanie zakładu gdzie odpady będą utylizowane i przesłanie stosownych decyzji o możliwości prowadzenia takiej działalności

Ważność oferty 45 dni

Komunikacja w sprawach proceduralnych i formalno-technicznych za pomocą platformy zakupowej Grupa Azoty S.A. albo bezpośrednio z osobą wskazaną

Kontakt merytoryczny

Andrzej Bernach – tel. 605 031 146; email:andrzej.bernach@grupaazoty.com

zapraszamy do składania ofert

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Utylizacja podkładów i podrozjazdnic drewnianych o kodzie 17 02 04* 125 TO - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Składając ofertę prosimy załączyć kopie dokumentów uprawniających do odbioru i transportu odpadów o kodzie 17 02 04*
oraz kopię decyzji dla zakładu gdzie będą utylizowane odpady o kodzie 17 02 04*

Questions to the inquiry "Utylizacja podkładów i podrozjazdnic drewnianych Kod odpadu 17 02 04* w ilości 125 T"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...