Enquiry creation date: 2021-08-02

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Enquiry No. Z26/314028

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przygotowanie do legalizacji i legalizacja wagi automatycznej porcjującej, produkcji Goodtech Solutions AS, nr fabryczny: 4512016-01, znak fabryczny Portabulk. Legalizacja ponowna, nie jest dopuszczalna ocena zgodności. Charakterystyka wagi:

- obciążenie maksymalne: 1250 kg,

- obciążenie minimalne: 450 kg,

- wartość działki legalizacyjnej: 1kg,

- wartość działki elementarnej: 0,1 kg

- maksymalna liczba odważeń na godzinę: 200 odw/godz,

- nominalna masa porcji: 500 kg,

- maksymalna liczba odważeń na godzinę: 200,

- rodzaj materiału ważonego: nawozy sztuczne,

- klasa dokładności: X(0,5)

- klasa referencyjna: 0,5

Termin realizacji: sierpień 2021.

Miejsce realizacji: siedziba zamawiającego.

Konieczne dostarczenie świadectwa legalizacji ponownej.

Do zapytania proszę załączyć ofertę handlową w formacie .pdf. Oferta powinna zawierać:

- Zakres wykonywanych prac wraz z kosztami tzw. kalkulacja (np.: transport, opłaty urzędowe, opłatę za sprawdzenie wagi wzorcami masy etc.),

- Ważność oferty,

- Termin wykonania (sierpień 2021),

- Warunki płatności.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Waga automatyczna porcjująca 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 70%
  2. Delivery date - 30%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Legalizacja wagi automatycznej porcjującej Goodtech Portabulk"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...