Enquiry creation date: 2021-09-10

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z142/290569

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawa poziomowskazu magnetycznego klapkowego - 1 szt. i zaprasza do składania ofert.

Dodatkowe informacje:


Medium: kondensat,

Temp. 0-100 st.C

 Gęstość: 1000 kg/m3

 Ciśnienie – praca w zbiorniku bezciśnieniowym

 Zakres pomiarowy/Rozstaw osi kołnierzy: 4680 mm

 Przyłącze procesowe: Średnica podziałowa DN 125, przylga B1

 Wykonanie: stal k.o.

Przetwornik poziomu z wyjściem 4-20 mA + protokół HART

Kolor wskaźników rolkowych – biało/czerwone

Godzina usytuowania króćców/przyłączy procesowych: 12’

Godzina usytuowania wskaźnika klapkowego: 3’

Wymagane dokumenty:

- Certyfikat materiałowy 3.1

- Deklaracja zgodności UE

- DTR i inne podstawowe dokumenty fabryczne

Do ofert, proszę o dołączanie poglądowych rysunków technicznych.
Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Roksana Ochał – kontakt: tel. 077 481 33 59

Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu)

• warunki gwarancjiProsimy o dołączenie specyfikacji technicznej.


Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty ostatecznej podpisanej przez osobę upoważnioną.


Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.


W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.netProducts:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. POZIOMOWSKAZ MAGNETYCZNY 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Warunki dostawy: DDP - magazyn Grupa Azoty Kędzierzyn
  2. spełnienie parametrów zgodnie z treścią zapytania
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Termin płatności: 30 dni
  6. Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
  7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem:https://zak.grupaazoty.com/owz

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:Questions to the inquiry "Zakup i dostawa poziomowskazu magnetycznego klapkowego - 1 szt"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...