Enquiry creation date: 2021-08-16

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z115/198703/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamieszczono nowy plik ZAŁĄCZNIK NR 8 REV.1

w miejsce usuniętego ZAŁĄCZNIKA NR 8

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej.

 2. Wykonanie dwóch linii kablowych 0,4 kV dla zasilania rozdzielni RS-1, RS-2.

 3. Dostarczenie i zabudowa rozdzielni RS-1, RS-2.

 4. Wykonanie dwóch linii kablowych 0,4 kV pomiędzy rozdzielniami RS-1, RS-2 a urządzeniami instalacji WGS.

 5. Dostarczenie i zabudowa rozdzielni RG1, RG2.

 6. Wykonanie zasilania rozdzielni RG1, RG2.

 7. Przebudowa dwóch linii kablowych 6 kV wraz z kablami sterowniczymi, dla zasilania urządzeń instalacji WGS.

 8. Modernizacja dwóch pól rozdzielni 0.4 kV w bud. 232.

 9. Modernizacja dwóch pól rozdzielni 6 kV w bud. 980

 10. Wykonanie niezbędnych badań i pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej, umożliwiającej przekazaniem do eksploatacji urządzeń objętych zakresem zadania.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja sieci zasilających w energię elektryczną urządzenia na instalacji WGS. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Place of delivery: place of the orderer
 2. Transport cost: attributable to the supplier
 3. I have read and confirm that I have read the information clause
 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:

zawarto w SIWZ

Questions to the inquiry "Modernizacja sieci zasilających w energię elektryczną urządzenia na instalacji WGS. "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...