Enquiry creation date: 2021-09-06

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z51/198568

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Prosimy o złożenie oferty zgodnie z dokumentacją przetargową SIWZ.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane również w Bazie Konkurencyjności (Nr zapytania w Bazie Konkurencyjności: 2021-669-67829).

UWAGA!
Ewentualne pytania/uwagi do treści SIWZ prosimy przesyłać bezpośrednio na następujący adres e-mail: agnieszka.kulesza@grupaazoty.com

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa szatkownicy warzyw (SZ – 53) 1 ST - Read
2. Dostawa zbiornika odbierającego kondensat (ZB – 148) wraz z wyposażeniem tj. pompa pionową (P-149) 1 ST - Read
3. Dostawa komory do przechowywania chemikaliów KCH – 70/1 1 ST - Read
4. Dostawa schładzacza kondensatu parowego E-150 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Kryterium oceny ofert: 100% - Cena (rozumiana jako cena określona zgodnie z pkt. 11.2.1 SIWZ część A z uwzględnieniem ewentualnych kosztów serwisowych, o których mowa w pkt. 11.2.2 SIWZ część A)

Questions to the inquiry "Wybór dostawcy urządzeń/zbiorników w ramach projektu inwestycyjnego nr 1128 pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w zakresie prowadzenia działalności B+R+I”."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...