Enquiry creation date: 2021-09-06

Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512727554

Enquiry No. Z56/223923

Enquiry title

Enquiry contents:

Złożenie oferty na wykonanie okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach Spółki TRANSTECH, wymaganych przepisami prawa budowlanego.
Numery obiektów: 275, 275a,276,283,285,286,287,288,291.
Lokalizacja obiektów: 72-010 Police, ul. Kuźnicka 1
Zakres prac do wykonania:
1. Badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych - 375 pomiarów
2. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  -  575 pomiarów
3. Badanie instalacji piorunochronnej  -  52 pomiary
4. Sporządzenie z wykonanych badań stosownych protokołów, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
Termin wykonania badań: 14 dni od otrzymania zlecenia.
Sposób zapłaty: przelew do 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT/rachunku.
Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie przekazanie kompletu protokołów z wykonanych badań.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 91 3172287 lub 601712432.

Question 1:


Questions to the inquiry "Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach Spółki."

Item Question title Date of question Status

Additional questions regarding the offerAttachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...